Το εσωτερικό του τσαντηριού είναι εξαιρετικά νοικοκυρεμένο
[Φωτογραφία από την εργασία Χατζούλη-Πρίτσα]

ΡΟΜΑ (ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ, ΑΤΣΙΓΓΑΝΟΙ, ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ, ΓΥΦΤΟΙ:)
ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

Σαββάκη Χρυσούλα - [Περίληψη: Πλιάκα Μαρία]


Η εργασία αρχίζει με τους στόχους της διδακτικής ενότητας:

Οι τσιγγάνοι είναι μια ειδική πληθυσμιακή ομάδα. Υπάρχει πρόβλημα ορισμού της έννοιας γιατί υπάρχουν και άλλες γνωστές παρεμφερείς έννοιες όπως: τσιγγάνοι, γύφτοι, ατσίγγανοι, αθίγγανοι. Τα άτομα αυτά μεταξύ τους αποκαλούνται Ρομά. Ο διαχωρισμός στους παραπάνω ορισμούς έχει γίνει από τους 'Ελληνες.

Οι Ρομά είναι εθνολογικές ομάδες ινδικής καταγωγής. Λόγω πολιτικών συγκυριών οδηγήθηκαν στη μετανάστευση. Περιπλανήθηκαν σε πολλά μέρη του κόσμου για αιώνες και έφτασαν και στην Ελλάδα. Σήμερα, παρόλα τα βάσανά τους και τους διωγμούς, εκατομμύρια Ρομά ζουν σκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο.

Στην Ελλάδα ο διαχωρισμός των Ρομά σε τσιγγάνους και γύφτους γίνεται με βάση τον τόπο προέλευσής τους αλλά και με βάση το επάγγελμά τους και τον τρόπο ζωής τους.

Οι γύφτοι δεν έχουν δική τους γλώσσα, θρησκεία ή παράδοση. Ασχολούνται μόνο με τις οικογένειές τους και ζουν μόνιμα σ'ένα τόπο. Οι τσιγγάνοι, αντίθετα, που είναι τραγουδιστές και χορευτές είναι φιλάρεσκοι, πιο ανοιχτοί προς τον υπόλοιπο κόσμο και μετακινούνται.

Οι ίδιοι οι Ρομά διαχωρίζονται μεταξύ τους σε "φιτσίρα" (γύφτοι) και σε "ντερμετζήδες" (πιο εξελιγμένοι). "Ανώτεροι" θεωρούνται οι τσιγγάνοι, επειδή όμως ο διαχωρισμός και η οριοθέτηση των εννοιών είναι δύσκολη, καλύτερα είναι να τους αποκαλούμε γενικά Ρομά.

Το βασικό χαρακτηριστικό των Ρομά είναι η συνεχής μετακίνησή τους στο χώρο. Ασχολούνται κυρίως με μικρεμπόριο και με εποχιακές γεωργικές εργασίες. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν έναν δικό τους ρυθμό και τρόπο ζωής που δεν μοιάζει ούτε θέλουν αυτοί να μοιάσει με τον δικό μας τρόπο ζωής. ‘Εχουν μια δική τους φυλή την οποία δεν δέχονται να την απαρνηθούν. Οι Ρομά είναι πράγματι αξιοθαύμαστοι αφού έχουν καταφέρει μέχρι τώρα να διατηρήσουν τις ιδιαιτερότητες της φυλής τους.

Οι Ρομά είναι χωρισμένοι σε φάρες με βάση έναν κοινό πρόγονο. Είναι κοινωνίες πατριαρχικές, συντηρητικές στη βάση της κοινωνικής τους οργάνωσης και ενδογαμικές. Λόγω της νομαδικής τους ζωής χαρακτηρίζονται από ανθεκτικότητα. ‘Εχουν όμως χαμηλό μέσο όρο ζωής που οφείλεται στην άγνοια και στην αδιαφορία για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Κατά 90% είναι αναλφάβητοι. Είναι έξυπνοι και δυνατοί και θα ήταν καλό μια προσπάθεια σωστής ένταξής τους στην κοινωνία μας. Θα μπορούσαν εύκολα να αποτελέσουν μεγάλο μέρος του παραγωγικού δυναμικού της χώρας και έτσι πολλά προβλήματα παραγωγικότητας θα μπορούσαν να λυθούν.

Ορισμένες οργανώσεις έχουν αναλάβει την επιμόρφωση και την επαγγελματική αποκατάσταση κάποιων Ρομά. Χρειάζεται όμως και η κατάλληλη πολιτική για μια ισότιμη αντιμετώπιση, έτσι ώστε να επιτευχθεί μια αρμονική συμβίωση των Ρομά με όλους τους άλλους.

[HOME PAGE] | [ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ] | [ΕΙΔΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ] | [ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ] | [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ]


This page hosted by GeoCities Get your own Free Home Page