ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Προτάσεις για τη σχολική γεωγραφία από το Γιάννη Ρέντζο

Στο εικονιζόμενο βιβλίο τεκμηριώνεται και καταγγέλλεται μια σοβαρή κοινωνικο-εκπαιδευτική κρίση στη χώρα μας: Η κρίση της γεωγραφικής εκπαίδευσης.

Δίνεται με λεπτομέρειες η παιδαγωγική και εκπαιδευτική διάσταση του ζητήματος, όπως εμφανίζεται στη σχολική διδασκαλία, στην παραγωγή των βιβλίων και στην εκπαίδευση των διδασκοντων.

Ταυτόχρονα παρουσιάζεται η κοινωνική πλευρά και επαληθεύεται έτσι η βασική θέση της σύγχρονης προοδευτικής γεωγραφίας (Radical Geography): Οι άρχουσες κοινωνικές δυνάμεις βασίζουν την κυριαρχία τους -ανάμεσα σε άλλα- και

Γεννιέται έτσι το σοβαρό ζήτημα για μια

επέμβαση για μεταρρύθμιση της γεωγραφικής εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Στο βιβλίο προτείνεται ένα εναλλακτικό πρόγραμμα.

Η πραγματοποίησή του όμως απαιτεί

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Γιάννη Ρέντζου, Γεωγραφική εκπαίδευση, Εκδ. ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, 1984

Αντίτυπο του βιβλίου από τα απομένοντα αποστέλλεται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο: Στείλτε e-mail εδώ

[HOME PAGE] | [ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ] | [ΕΙΔΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ] | [ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ] | [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ]


This page hosted by GeoCities Get your own Free Home Page