Η ιστοσελίδα και βάση δεδομένων "ΓΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ - Geander" • Η ιστοσελίδα και βάση δεδομένων "ΓΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ - Geander" αποτελεί ένα βοήθημα για τη διδασκαλία
  • της Ανθρωπογεωγραφίας,
  • της Πολεογραφίας,
  • της Πολιτισμικής Γεωγραφίας,
  • της Διδακτικής της Γεωγραφίας,
  • της Γεωγραφίας και της Διδακτικής της,
  • της Διδακτικής των Κοινωνικών Επιστημών,
  • της Κοινωνικής Δημογραφίας και της
  • Πληθυσμιακής γεωγραφίας
  που έχουν ανατεθεί στον Ιωάννη Ρέντζο, στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και στο Τμήμα Γεωγραφίας, του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας και στο Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 • Στη βάση δεδομένων και το περιεχόμενό της είναι ευπρόσδεκτοι όλοι όσοι ενδιαφέρονται για το θεματολόγιό της.
 • Στα αναπτυσσόμενα ζητήματα διατυπώνονται απόψεις του υπεύθυνου για την ιστοσελίδα, στον οποίο ανήκουν και τα σχετικά δικαιώματα (Copyright).
 • Παραθέματα μπορούν να ληφθούν με αναφορά της πηγής «Γη και 'Ανθρωπος - Geander» και του ονόματος του συγγραφέα.
 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω e-mail με τον Ιωάννη Ρέντζο για κάθε συμπληρωματική πληροφορία.
 • Ιδιαίτερα, καλούνται να εκφραστούν μεσω της ιστοσελίδας όσοι ενδιαφέρονται για τη διδασκαλία της γεωγραφίας / ανθρωπογεωγραφίας / πολιτισμικής γεωγραφίας και της διαθεματικής πολεογραφίας (click εδώ και εδώ) και την αναβάθμισή τους, στο ελληνικό εκπαιδευτικό περιβάλλον.

[HOME PAGE] | [ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ] | [ΕΙΔΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ] | [ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ] | [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ]

Γιάννης Ρέντζος