ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

 

 

Η προσέλευση αναμένεται ως εξής:

 

1)  Α – ΚΑΡΑΛΗ:          11 π.μ. – 12 μ.

2)    – ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ:           12   μ. –  1 μ.μ.

3)    – Τέλος:           1 μ.μ. –  2 μ.μ.

 

Αν μερικοί της τελευταίας ομάδας κωλύονται μπορούν να αλλάξουν.

 

 

 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

 

 

Η προσέλευση αναμένεται ως εξής:

 

1)  Α – ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ:       3 μ.μ. – 4 μ.μ.

2)    – ΣΚΟΥΠΡΑ:         4 μ.μ. – 5 μ.μ.

3)    – Τέλος:           5 μ.μ. – 6 μ.μ.

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ