model

Οι ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές οργανώσεις, υποστηρίζοντας ότι "η ΕΕ καταστρέφει τη χώρα μας", αποκομίζουν όφελος δια γεωπολιτικής οδού.

ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΤΙΘΕΜΕΝΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ

Προσπάθεια γεωπολιτικής ανάγνωσης


Η εκτροπή μέρους των υδάτων του Αχελώου είναι ένα μεγάλο και πολύπλοκο τεχνικό έργο που θα επηρεάσει, εάν και όταν ολοκληρωθεί, έναν ευρύτατο γεωγραφικό χώρο της Ελλάδος, με σοβαρές επιπτώσεις:

Είναι για τους λόγους αυτούς ένα από τα πιο αμφισβητηθέντα κατά καιρούς αναπτυξιακά μας έργα. Το έργο αυτό έχει πολλούς και φανατικούς υποστηρικτές, συγχρόνως, όμως, συγκεντρώνει και ορισμένους δυναμικούς επικριτές, ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια όταν το ευρύτερο κοινό άρχισε να ευαισθητοποιείται περισσότερο σε περιβαλλοντικά θέματα.

Η έντονη αμφισβήτηση της σκοπιμότητας του έργου ευθύνεται για τη σημαντική καθυστέρηση που παρατηρείται στην ολοκλήρωση των σχετικών έργων.

Ι. Βασικοί υποστηρικτές του έργου είναι:

'Ολοι αυτοί θεωρούν το έργο, ως πηγή ζωής για το Θεσσαλικό κάμπο -που υποφέρει πολύ από έλλειμμα νερού- και για την εθνική οικονομία.

Τα κύρια επιχειρήματα των υποστηρικτών του έργου -που υποστηρίζουν ότι η πραγματοποίησή του δεν πρόκειται να βλάψει σε τίποτα την Αιτωλοακαρνανία, ενώ θα βοηθήσει στην αποφυγή της ερήμωσης του Θεσσαλικού κάμπου- είναι ότι η εκτροπή του Αχελώου θα έχει πολλαπλά ευεργετικά αποτελέσματα, όπως:

 1. Αύξηση και ποιοτική βελτίωση της γεωργικής παραγωγής (φυτική και κτηνοτροφική), λόγω πληρέστερης υδροδότησης του Θεσσαλικού κάμπου, με συνέπεια την άνοδο των σχετικών εισοδημάτων και την επέκταση των ελληνικών εξαγωγών, με παράλληλη μείωση των εισαγωγών.
 2. Πρόσθετη παραγωγή ενέργειας (νέοι υδροηλεκτρικοί σταθμοί) και εξοικονόμηση της ενέργειας που σήμερα καταναλώνεται για την άντληση νερού, με γεωτρήσεις, στο Θεσσαλικό κάμπο.
 3. Άνετη υδροδότηση πόλεων και οικισμών στη Θεσσαλία.
 4. Εμπλουτισμός και περιβαλλοντική εξυγίανση του Πηνειού που έχει ρυπανθεί επικίνδυνα λόγω απόρριψης αγροτικών, βιομηχανικών και αστικών λυμάτων στην κοίτη του.
 5. Προστασία των διαταραγμένων οικοσυστημάτων της Κάρλας, με την παροχή νερού στην περιοχή αυτή.
 6. Διακοπή της επικίνδυνης υποχώρησης του υδροφόρου ορίζοντα της Θεσσαλίας που σε μερικά σημεία έχει μειωθεί μέχρι και κατά 40 μέτρα.
 7. Ανάπτυξη της ορεινής οικονομίας και τουριστική αξιοποίηση των περιοχών όπου θα δημιουργηθούν λίμνες και φράγματα.

ΙΙ. Κύριοι πολέμιοι του έργου αυτού είναι:

 • 'Ολες οι περιβαλλοντικές οργανώσεις (Ελλάδος και λοιπών χωρών της Ευρώπης).
 • 'Ελληνες Ευρωβουλευτές και πτέρυγα του Ευρωκοινοβουλίου.
 • Γραμματείες των Συμβάσεων της Βέρνης και του Ραμσάρ.
 • Μερίδα ελληνικού και ξένου Τύπου.
 • Φορείς της Δυτικής Ελλάδος (Βουλευτές, Τοπική αυτοδιοίκηση, με πρώτους τους Δήμους Αγρινίου και Μεσολογγίου, παραγωγικές τάξεις της περιοχής, πολιτιστικές οργανώσεις).
 • Ορισμένοι επιστήμονες.

  'Ολοι αυτοί αντιτίθενται στην πραγματοποίηση του έργου που θεωρείται χαρακτηριστικό παράδειγμα εσφαλμένης αναπτυξιακής πολιτικής για λόγους οικονομικούς και, κυρίως, περιβαλλοντικούς. Κατ' αυτούς, η ληστρική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων μέχρι πλήρους εξάντλησής τους, έχει ξεπερασθεί ως μοντέλο ανάπτυξης.

  Κατά τους πολέμιους του έργου που υποστηρίζουν ότι θα έχει καταστροφικές συνέπειες για την Αιτωλοακαρνανία, χωρίς κανένα ουσιαστικό όφελος για τη Θεσσαλία, η εκτροπή του Αχελώου:

  1. Είναι αντιοικονομική, αφού θα απορροφήσει τεράστιους οικονομικούς πόρους (οι αποσβέσεις των οποίων θα αυξήσουν το κόστος της γεωργικής παραγωγής της Θεσσαλίας, τα οικονομικά δεδομένα της οποίας έχουν σημαντικά διαφοροποιηθεί τον τελευταίο καιρό λόγω GATT και ΚΑΠ) και θα αποτελέσει ευκαιρία για μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα (υπερτιμολογήσεις κ.ά).
  2. Είναι αντιοικολογική, αφού θα επηρεάσει αρνητικά τρία σύνθετα οικοσυστήματα:
   • τους ορεινούς βιότοπους του ποταμού (όπου ζουν σπάνια είδη πουλιών)
   • τις εκβολές του Αχελώου, όπου ο υγροβιότοπος του Μεσολογγίου και το Δέλτα του ποταμού
   • τη Θεσσαλική πεδιάδα, όπου, με την ένταση των καλλιεργειών που θα ακολουθήσει, θα συνεχισθεί και ενταθεί η καταστροφή του Πηνειού και των υδροφόρων οριζόντων της Θεσσαλίας.
  3. Είναι καταστροφική για πολλά μνημεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς (Μοναστήρια, γεφύρια, νερόμυλοι κ.ά).

  ΙΙΙ. Επιφυλακτικότητα ως προς τη σκοπιμότητα του έργου έχει κατά καιρούς επιδείξει η ΔΕΗ. Κατ'αυτή, η εκτροπή παρουσιάζει μεγάλες ενεργειακές απώλειες συγκριτικά με την αξιοποίηση των υδάτων του Αχελώου στην κοίτη του, ενώ θα καθιστούσε προβληματική τη λειτουργία των τριών υδροηλεκτρικών έργων που υπάρχουν στον Αχελώο (Κρεμαστών, Καστρακίου και Στράτου).

  Η έλλειψη διαφάνειας και αντικειμενικής ενημέρωσης για την εκτροπή αλλά και η καπηλεία, τόσον του έργου στη Θεσσαλία, όσο και της συνταγματικής επιταγής για προστασία του περιβάλλοντος στην Αιτωλοακαρνανία είναι τα κύρια στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον όλο προβληματισμό γύρω από το έργο αυτό.

  IV. Χωρίς αμφιβολία, η ανωτέρω επιχειρηματολογία υποκρύπτει αντιτιθέμενα -οικονομικά, πολιτικά κ.ά. συμφέροντα, τα οποία μπορούν, σε γενικές γραμμές, να αποκρυπτογραφηθούν:

  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ

  Η εκτροπή του Αχελώου ευνοεί, άμεσα ή έμμεσα, τα οικονομικά συμφέροντα μιας σειράς κοινωνικο-επαγγελματικών τάξεων της Θεσσαλίας.

  ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ

  Η εκτροπή του Αχελώου βλάπτει άμεσα το περιβάλλον και έμμεσα τα οικονομικά συμφέροντα των κατοίκων της Δυτικής Ελλάδας και, κυρίως, της Αιτωλοακαρνανίας.

  ΔΕΗ

  Η θέση της ΔΕΗ για το έργο αυτό δεν είναι σταθερή. Η πραγματοποίηση του έργου, συνεπάγεται την κατασκευή νέων ηδροηλεκτρικών σταθμών, γεγονός που ενισχύει την εσωτερική γραφειοκρατία και τα συντεχνιακά συμφέροντα εργαζόμενων και διοικήσεων, υπό την προϋπόθεση όμως ότι οι διαδικασίες κατασκευής τους θα παραμείνουν υπό τον απόλυτο έλεγχο της επιχείρησης. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ΔΕΗ διαφωνεί με τη σκοπιμότητα του έργου, αφού θίγονται τα συμφέροντα του οργανισμού.

   

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Ο ελληνικός τύπος για την εκτροπή

 • Πρακτικά διημερίδας (16 & 17 Μαρτίου 1988) του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με θέμα "Εκτροπή του Αχελώου προς τη Θεσσαλική πεδιάδα"
 • Καθημερινή της 22ας Δεκεμβρίου 1991 "Αχελώος: η άλλη άποψη"
 • Ριζοσπάστης, της 18ης Δεκεμβρίου 1992 "Στο κενό οι προσπάθειες ματαίωσης του έργου"
 • Οικονομικός Ταχυδρόμος της 23ης Ιανουάριου 1992, άρθρο του Λάζαρου Αρσενίου, με θέμα "Αχελώος: Συνηγορία υπέρ του έργου"
 • Οικονομικός Ταχυδρόμος της 6ης Φεβρουαρίου 1992, άρθρο του Διον. Πελέκη, με θέμα "Γιατί είναι έγκλημα η εκτροπή του Αχελώου"
 • Οικονομικός Ταχυδρόμος της 9ης Απριλίου 1992, άρθρο του Δημ. Γκίκα "Και άλλη σφοδρή αμφισβήτηση του έργου εκτροπής του Αχελώου"
 • Οικονομικός Ταχυδρόμος της 8ης Ιουνίου 1992 "Οικονομικό και Οικολογικό έγκλημα η εκτροπή των υδάτων του Αχελώου" (επιστολή Επιτροπής Αγρινιωτών)
 • Οικονομικός Ταχυδρόμος της 20ης Αυγούστου 1992 "Και πάλι το έργο της εκτροπής του ποταμού Αχελώου"
 • Οικονομικός Ταχυδρόμος της 31ης Δεκεμβρίου 1992, άρθρο του Θ. Παπαγιάννη, με θέμα "Η εκτροπή του Αχελώου"
 • Καθημερινή της 14ης Μαρτίου 1993 "Η μάχη του Αχελώου"
 • Καθημερινή της 24ης Μαρτίου 1993 "Αντιρρήσεις για τον Αχελώο"
 • Καθημερινή της 20ης Ιουνίου 1993, άρθρο του Μάκη Ανδρονόπουλου, με θέμα "Εκτροπή Αχελώου: εβδομήντα χρόνια ‘στα σκαριά’ και τώρα υπό μελέτη"
 • Καθημερινή της 5ης Αυγούστου 1993 "Η ΕΟΚ ‘παγώνει’ το έργο του Αχελώου"
 • Καθημερινή της 2ας Δεκεμβρίου 1993 "Η Κοινότητα αποφασίζει για την εκτροπή του Αχελώου"
 • Θεσσαλική επιχείρηση και αγορά,(Ετήσια Έκδοση, 1993) "Η αλήθεια για την εκτροπή του άνω ρου του Αχελώου ποταμού στη Θεσσαλία"
 • Καθημερινή της 20ης Μαρτίου 1994 "Μοναδικά μνημεία θα ‘πνιγούν’ από τον Αχελώο"
 • ΤΑ ΝΕΑ της 3ης Απριλίου 1995 " ‘Χρυσάφι’ για τη Θεσσαλία"
 • Οικονομικός Ταχυδρόμος της 28ης Σεπτεμβρίου 1995, άρθρο του Γ. Παπαδημητρίου, με θέμα "Παράνοια στην εκτροπή του Αχελώου"
 • Καθημερινή της 28ης – 29ης Οκτωβρίου 1995, άρθρα του Δημ Λάππα, με θέμα "Η σκοπιμότητα και τα οφέλη" & "Ο Αχελώος αντί να ενώνει, διχάζει"
 • Ναυτεμπορική, Ειδική Ετήσια Έκδοση (Νοέμβριος 1995) για την τεχνολογία περιβάλλοντος και τα τεχνικά έργα
 • Κοινή απόφαση υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Πολιτισμού, Γεωργίας, Αναπλ. Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Βιομηχανίας και Εθνικής Οικονομίας (Δεκέμβριος 1995), με θέμα "Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία των έργων μερικής εκτροπής των άνω ρου του Αχελώου ποταμού προς τη Θεσσαλία"
 • Ναυτεμπορική της 27ης Ιουλίου 1996 "Καταστροφικό για την Αιτωλοακαρνανία το έργο της εκτροπής του Αχελώου"
 • Ναυτεμπορική, Ειδική Έκδοση (Νοέμβριος 1996) για τα μεγάλα έργα
 • Ελευθεροτυπία της 5ης Δεκεμβρίου 1996 "Το χρονικό της εκτροπής, από το 1978"
 • Καθημερινή της 7ης Δεκεμβρίου 1996 "Αποκαλύψεις στο ‘Ειδικό Δικαστήριο’"
 • Ελευθεροτυπία της 7ης Δεκεμβρίου 1996 "Καταδικάζουν την εκτροπή"
 • Καθημερινή της 8ης Δεκεμβρίου 1996 "Άλλοθι, οι περιβαλλοντικές μελέτες"
 • ΤΟ ΒΗΜΑ της 16ης Μαρτίου 1997 "Το παρ’ ολίγον έγκλημα του Αχελώου"
 • ΕΞΠΡΕΣ, Ειδική Έκδοση (Νοέμβριος 1997), με θέμα "Μεγάλα αναπτυξιακά έργα"
 • [HOME PAGE] | [ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ] | [ΕΙΔΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ] | [ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ] | [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ]


  This page hosted by GeoCities Get your own Free Home Page