ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

[ 1] Yves Lacoste: L'EXEMPLE ALGERIEN, στο περιοδικό Sciences Humaines, hors série 8, 1995, σελ.10-13

[ 2] Νίκου Καράμπελα & Σταύρου Μαμαλούκου: ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ - ΠΡΕΒΕΖΑ, σημείωση 26, (Το βιβλίο-λεύκωμα δεν έχει σελιδαρίθμηση), Πρέβεζα , 1994

[ 3] ό.π., 11η σελίδα μετά το εξώφυλλο.

[ 4] Fernand Braudel et al., Η Μεσόγειος: Ο χώρος και η ιστορία, Εκδόσεις ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, (1990), σελ. 18.

[ 5] ό.π., σελ. 18

[ 6] Βαγγέλης Αυδίκος, Πρέβεζα 1945-1990, 'Οψεις της μεταβολής μιας επαρχιακής πόλης, Εκδόσεις Δήμου Πρέβεζας, σελ 65. Σημειώνουμε ότι το βιβλίο αυτό, που αποτελεί ένα πανόραμα της σύγχρονης πρεβεζάνικης ανθρωπογεωγραφίας, με ιδιαίτερη λεπτομερή χωρολογική εισαγωγή, μας εδώσε την ευκαιρία να τεκμηριώσουμε πληθώρα στοιχείων που έχουμε συμπεριλάβει, χωρίς ιδιαίτερη αναφορά, σε διάφορα μέρη της εργασίας μας αυτής εδώ.

[ 7] ό.π., σελ. 201.

[ 8] Δίνουμε εδώ τις σχετικές πληροφορίες για τις απαντήσεις των παιδιών στο ερώτημα για την κλίμακα του χάρτη: Το εκατοστό (1 cm) του δοθέντος χάρτη αντιστοιχούσε σε περίπου 150 m (μέτρα) επιφάνειας εδάφους.

Αγόρια γυμνασίου: Τα 6 απάντησαν στην ερώτηση και 4 έδωσαν δεκτές απαντήσεις 90-300 m.
Κορίτσια γυμνασίου: Τα 4 απάντησαν στην ερώτηση και 2 έδωσαν δεκτές απαντήσεις 100m και 200 m.
Αγόρια λυκείου: Τα 12 απάντησαν στην ερώτηση και 7 έδωσαν δεκτές απαντήσεις 70-200 m.
Κορίτσια λυκείου: Τα 3 απάντησαν στην ερώτηση και 1 έδωσε απάντηση1:20000 (δηλ. 200 m).

Συνολικά η απόδοση των παιδιών φαίνεται από τα στατιστικά διαγράμματα που ακολουθούν.
[ 9] Martin Herbert, Ψυχολογικά προβλήματα εφηβικής ηλικίας, Εκδ. Ελληνικά Γράμματα, σελ. 63.

[10] Ιωάννου Παρασκευόπουλου, Εξελικτική Ψυχολογία (Τόμος 4: Εφηβική ηλικία), Αθήνα, σελ. 19.

[11] ό.π., σελ. 151 [12] Louis-Jean Calvet, Η προφορική παράδοση, Καρδαμίτσας, σελ. 63-74.

[HOME PAGE] | [ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ] | [ΕΙΔΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ] | [ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ] | [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ]


This page hosted by GeoCities Get your own Free Home Page