ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Μάθημα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ»
Διδάσκων: Ι. Δ. Ρέντζος 

                  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ


(Θα συμπληρωθεί από κάθε φοιτητή/φοιτήτρια που θα παρακολουθήσει μια σχολική διδασκαλία
σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Λέσβου.
Τα ερωτήματα και οι αντίστοιχες απαντήσεις δεν αποτελούν στοιχεία για αξιολόγηση της διδασκαλίας.
Το σύνολο των πρωτοκόλλων δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως υλικό εκπαιδευτικής έρευνας). ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ______________________________________________________ ΣΧΟΛΕΙΟ_____________________________________________________ΤΑΞΗ_______________ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ______________ΩΡΑ____________ΜΑΘΗΜΑ________________________________ ΔΙΔΑΧΘΕΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ____________________________________________________________ 1. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ 1.α. Πως ήταν διατεταγμένα τα θρανία στην αίθουσα; Πώς άρχισε η διδακτική ώρα; 1.β. Υπήρχαν εργασίες για το σπίτι από το προηγούμενο μάθημα; Εξετάστηκαν; Δώστε ένα παράδειγμα. 1.γ. Πόσο διήρκεσε η εξέταση; Πόσοι μαθητές εξετάστηκαν; Πώς κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην εξέταση; 1.δ. Πώς έγινε η εξέταση; Με συνεχή λόγο του μαθητή ή με ερωτήσεις του καθηγητή;
Που βρισκόταν ο μαθητής και που ο καθηγητής; 2. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.α. Υπήρξαν διακριτές φάσεις εξέτασης/παράδοσης; Πώς τις διακρίνατε; Πώς άρχισε η προσφορά του νέου; 2.β. Πώς έγινε η διδασκαλία σε σχέση με τη διδακτική πυραμίδα; Σημειώστε τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα. 2.γ. Τί εποπτικά μέσα χρησιμοποιήθηκαν; Σχόλια - προτάσεις. 2.δ. Υπήρχε υλικό έτοιμο για την διδασκαλία και/ή φύλλο για την εμπέδωση του μαθήματος; Σχόλια - προτάσεις. 2.ε. Τί εργασίες δόθηκαν για το σπίτι; Παραδείγματα. 3. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΜΑΘΗΤΩΝ 3.α. Ο καθηγητής/η καθηγήτρια υπέβαλε κυρίως ερωτήσεις γνώσεων, κρίσης ή γνώμης; Δώστε παραδείγματα. 3.β. Οι ερωτήσεις αντιστοιχούσαν σε μικρές ή μεγάλες απαντήσεις; Δώστε παραδείγματα. 3.γ. Υποβλήθηκαν ερωτήσεις από τους μαθητές; Δώστε παραδείγματα. 3.δ. Υπήρξαν ερωταποκρίσεις μεταξύ μαθητών; Δώστε παραδείγματα; 3.ε. Ο καθηγητής βρισκόταν κοντά και ανάμεσα στους μαθητές ή μακριά τους; 'Ηταν ακίνητος ή βρισκόταν σε κίνηση; 3.ς.Ο καθηγητής "διόρθωνε" τη συμπεριφορά μερικών μαθητών ή είχε μια άνετη στάση απεναντί τους; 3.ζ. Ο καθηγητής κυριαρχούσε στην τάξη ή βρισκόταν σε διακριτική συνεργασία με μεμονωμένα άτομα ή ομάδες; 4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μπορείτε να χαρακτηρίστε το μάθημα με μία από από τις δύο λέξεις του κάθε ζεύγους, υπογραμμίζοντας κάθε φορά; Θα αναλύστε την άποψή σας σε άλλη σελίδα.
(Θα δοθούν λεπτoμερείς οδηγίες στη "Διδακτική") Το μάθημα ήταν μάλλον:
εξελισσόμενο - επαναλαμβανόμενο συγκεκριμένο - αφηρημένο διασυνδεδεμένο - απομονωμένο επίκαιρο - ανεπίκαιρο κοινωνιοκεντρικό - σχολειοκεντρικό επιστημονικό - γενικής κουλτούρας ερμηνευτικό - περιγραφικό συστηματικό - μη συστηματικό 5. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μπορείτε να χαρακτηρίστε το μάθημα με μία από από τις δύο λέξεις του κάθε ζεύγους, όπως κάνατε και πιο πάνω; Το μάθημα ήταν μάλλον: νομοθετικό - ιδιογραφικό ανθρωπογεωγραφικό - φυσικογεωγραφικό οικονομικό - πολιτισμικό χωρο-λογικό - τοπο-λογικό περιφερειακό - επικεντρωμένο αριθμοκεντρικό - κειμενοκεντρικό εργαλειακό - λογοκεντρικό παραδειγματικό - συνταγματικό στοιχειοκεντρικό - εννοιοκεντρικό πληροφοριακό - δραματοποιημένο γεωπολιτικό - ανθρωπολογικό εθνοκεντρικό - εθνογραφικό 6. Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.α. Μάθατε κάτι το αξιοσημείωτο από το περιεχόμενο του μαθήματος; Τί; 5.β. Διαγνώσατε τους στόχους του μαθήματος; Τί σας είπε ο διδάξας καθηγητής για τους στόχους που είχε θέσει στο μάθημα; Νομίζετε ότι επιτεύχθηκαν; 5.γ. 'Εχετε ορισμένες απόψεις σχετικές με το μάθημα που παρακολουθήσατε ή αποκομίσατε κάποιες εμπειρίες που θα θέλατε να σημειώστε εδώ;

[HOME PAGE] | [ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ] | [ΕΙΔΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ] | [ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ] | [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ]


This page hosted by GeoCities Get your own Free Home Page