ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΕΡΝ

Τα "παράξενα ταξίδια" και η γεωγραφία τους


Στο εξώφυλλο του έργου «La Jangada» (Η Ζανγκάντα) του Ιουλίου Βερν φαίνεται καθαρά η αρχική ταξιδιωτική ή/και γεωγραφική σύλληψη της δημιουργίας του γάλλου συγγραφέα: VOYAGES EXTRAORDINAIRES δηλαδή «παράξενα ταξίδια»

Δίνουμε εδώ μερικά στοιχεία από τα μυθιστορήματα του Ιουλίου Βερν υπενθυμίζοντας το πλουσιότατο ανθρωπογεωγραφικό υλικό που βρίσκεται στα βιβλία του.

Ο γενικός τίτλος του έργου του, που άδικα φέρεται συνδεδεμένος κυρίως με την επιστημονική φαντασία , είναι απόλυτα γεωγραφικός.

Τα στοιχεία που δίνουμε από κάθε μυθιστόρημα είναι:

[ΤΙΤΛΟΣ]: Τίτλος
[ΤΟΠΟΣ]: Τόποι, τοπωνύμια
[ΙΔΕΕΣ]: Ιδέες και έννοιες

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Serge Goracci, Jules Vernes - Elements pour une utilisation pedagogique de son oeuvre, CRDP, Nice, 1978

[HOME PAGE] | [ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ] | [ΕΙΔΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ] | [ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ] | [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ]


This page hosted by GeoCities Get your own Free Home Page