ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ

Ένα βιβλίο του Βαγγέλη Κυτίνου

'Οπως φανερώνει ο τίτλος, πρόκειται για μια εργασία που καταλογογραφεί και ερμηνεύει το οδωνυμικό υλικό του αθηναϊκού χώρου.

Το βιβλίο έχει ιδιαίτερη σημασία αφού αποτελεί υλικό που με ενθουσιώδη τρόπο συνέλεξε ο συγγραφέας (χημικός μηχανικός-καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) καθοδηγώντας για ένα μεγάλο μέρος της ύλης του μαθητές του στην αναζήτηση της μέσα από διάφορα βοηθήματα.

Είναι φανερό ότι η έκδοση αποτελεί μια σημαντική παιδαγωγική πρόταση και ενδιαφέρουσα συμβολή στη διδακτική, την περιβαλλοντολογία, την ιστορία και τη γεωγραφία.

Η οδωνυμία, βέβαια, ως συμβολική επέμβαση στο χώρο με αναμφίβολη γεωπολιτική σημασία επιδέχεται πολλαπλές κριτικές (βλ. Η ΟΔΩΝΥΜΙΑ ΩΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ), οπότε και η λεξικολογική και διδακτική της επεξεργασία πρέπει να είναι ανάλογα προσαρμοσμένη.

Το τεράστιο λεξικογραφικό και ονοματολογικό υλικό του βιβλίου προσφέρεται για μια βαθύτερη λεξικογραφική επεξεργασία εσωτερικών παραπομπών .

Επίσης, η χωρική-χαρτογραφική αναπαράσταση του υλικού σε συνάρτηση, μάλιστα, με τον συνεχώς επεκτεινόμενο οικιζόμενο αθηναϊκό χώρο είναι ένα ζητούμενο.

[HOME PAGE] | [ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ] | [ΕΙΔΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ] | [ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ] | [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ]


This page hosted by GeoCities Get your own Free Home Page