ΜΑΥΡΗ ΜΑΓΕΙΑ

Ξένος Χρίστος - [Περίληψη: Πλιάκα Μαρία]


Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια έξαρση των φαινομένων της μαύρης μαγείας (λατρείας του Σατανά). Ο όρος μαγεία αναφέρεται σε μια τελετουργική πράξη που θεωρείται ότι επηρεάζει την ανθρώπινη φύση μέσω μιας εξωτερικής και απρόσωπης δύναμης. Η μαγεία χωρίζεται σε κλάδους όπως η λευκή και η μαύρη μαγεία.

Ανθρωπολόγοι έχουν μελετήσει σε διάφορες κοινωνίες τους τόπους μαγείας που εμφανίζονται και προσπαθούν να καταλήξουν σε γενικούς κανόνες, αν υπάρχουν, για το φαινόμενο.

Κατά την τελετουργία μιας μαγικής πράξης χρησιμοποιούνται και διάφορα αντικείμενα, γιατροσόφια, βιβλία, κ.α. τα οποία οι λεγόμενοι μάγοι τα χρησιμοποιούν με τον κατάλληλο κάθε φορά τρόπο.

Η μαγεία ήταν πολύ διαδεδομένη από την αρχαιότητα. Σημαντική επίδραση στην κοινωνική τους ζωή είχε και στους 'Ελληνες και Ρωμαίους. 'Εχει χαρακτηριστεί ως "πλαστή τέχνη" και "νόθα επιστήμη". Σύμφωνα με την χριστιανική ορθόδοξη εκκλησία είναι η επίκληση των πονηρών πνευμάτων για την επίτευξη διαφόρων στόχων.

Τέτοιες καταστάσεις, μαγείας, κ.α., εμφανίζονται σε μια κοινωνία όταν περνάει κρίση οικονομική, πολιτική, ηθική, θρησκευτική, κ.α..

Στην Ελλάδα η εξάπλωση της λατρείας του Σατανά τα τελευταία χρόνια είναι ραγδαία.

Τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος:

Η εργασία περιέχει μεγάλο αριθμό άρθρων από εφημερίδες και περιοδικά σχετικά με το πρόβλημα της μαγείας και της λατρείας του Σατανά.

[HOME PAGE] | [ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ] | [ΕΙΔΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ] | [ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ] | [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ]


This page hosted by GeoCities Get your own Free Home Page