ΟΙ ΒΡΥΣΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Χατσογλού Αναστασία - [Περίληψη: Ευανθία Θεοδωρή]


Σκοπός της εργασίας είναι κυρίως να γίνουν προτάσεις ώστε τα σημερινά σχολικά προγράμματα να εμπλουτιστούν με θέματα από τα τοπικά πολιτισμικά δεδομένα . ‘Ετσι ώστε να μπορέσει η ιστορία του κάθε τόπου να γίνει γνωστή στα νέα παιδιά. Δεύτερος σκοπός του κειμένου είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τους λόγους δημιουργίας των βρυσών και την συμβολή τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου.

Στη συνέχεια γίνεται μια αναφορά στις διασωθείσες βρύσες του νησιού.

Χαρακτηριστικό τους είναι η μεγάλη μαστοριά του τεχνίτη.

Οι λιοντοκεφαλές, ο σταυρός, η ημισέλινος, οι κίονες, ήταν μερικά απο τα θέματα που σκάλιζε ο τεχνίτης.

Η αρχαιότερη απο αυτές τις βρύσες κατασκευάστηκε το 1662 και βρίσκεται στον Ταξιάρχη του Μανταμάδου.

'Ολες σχεδόν οι βρύσες της Λέσβου είναι χαρισμένες στη μνήμη αγαπημένων προσώπων. Οι δωρητές δεν είναι μόνο ντόπιοι, έτσι, πολλές απο αυτές τις χάρισε ο Χασάν πασάς στα τέλη του 18ου αιώνα. Επίσης η βρύση στο Μεσαγρό είναι δώρο του Χατζή Αλή Εφέντη Ζάντα, το 1814. Γι' αυτό, οι επιγραφές στις βρύσες είναι γραμμένες και σε άλλες γλώσσες εκτός της ελληνικής, όπως γαλλικά και τουρκικά (με αραβικούς χαρακτήρες).

Συχνά στις λεσβιακές βρύσες συναντούμε το στοιχείο της μίξης διαφορετικών πολιτισμών. 'Οπως στο Υψηλομέτωπο όπου η βρύση είναι σύμβολο διαχωρισμού του ελληνικού απο τον τουρκικό μαχαλά. Γι'αυτό κοσμείται αριστερά με το τουρκικό μπρίκι για καφέ και δεξιά με το σταυρό.

Η βρύση ήταν χώρος όπου πραγματοποιούνταν διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις όπως χοροί. Παράλληλα, στο Μεγαλοχώρι, όπως και σε άλλες περιοχές η βρύση λειτουργούσε σαν δημόσιο πλυσταριό, έπαιρνε δηλαδή τη μορφή του γυναικείου καφενέ.

Η εργασία επισημαίνει ακόμα ότι οι περισσότερες βρύσες του νησιού έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές και κυρίως οι τουρκικές, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή.

Σήμερα οι περισσότερες από αυτές τις βρύσες στέκουν χωρίς νερό.

Στη συνέχεια της εργασίας έχουμε μια σειρά ερωτήσεων όπως:

  1. Πότε και πού βρίσκεται η αρχαιότερη βρύση του νησιού; Τι ξέρετε γι'αυτή;
  2. Ποια σύμβολα σκαλίζει ο τεχνίτης στο υλικό της κρήνης;
  3. Εξηγείστε τους λόγους για τους οποίους η κρήνη ονομάστηκε "γυναικείος καφενές".
  4. Θεωρείτε πως η προσφορά της κρήνης στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου ήταν σημαντική; Δικαιολογείστε την απάντησή σας.

Παρατίθεται σειρά σχεδίων με ορισμένες από τις βρύσες του νησιού, όπως έχουν ληφθεί από το σχετικό βιβλίο του μυτιληνιού γιατρού και γνωστού συγγραφέα Μάκη Αξιώτη.

[Το σχέδιο του συγγραφέα Μάκη Αξιώτη που κοσμεί και τη σελίδα αυτή είναι η βρύση στην Κουλμπαρά.]

[HOME PAGE] | [ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ] | [ΕΙΔΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ] | [ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ] | [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ]


This page hosted by GeoCities Get your own Free Home Page