Ομάδα ρεμπέτηδων και προσφύγων στην ψαραγορά του Πειραιά (1937)

ΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ

Χατζηπέτρου Ανθούλα - [Περίληψη: Πλιάκα Μαρία]


Η εργασία αρχίζει δίνοντας τον σκοπό της παρουσίασης ο οποίος είναι να γνωρίσουμε ένα ιδιαίτερο είδος της ελληνικής δημοτικής μουσικής, που είναι το ρεμπέτικο τραγούδι. Το ιδιαίτερο μήνυμα των ρεμπέτικων τραγουδιών είναι ότι ο λαϊκός πολιτισμός δεν είναι μόνο ο αγροτικός. Τα ρεμπέτικα αποτελούν απόδειξη αυτόχθονων λαϊκών πολιτισμών στην πόλη.

Τα ρεμπέτικα τραγούδια αναπτύχθηκαν στα μεγάλα λιμάνια του Αιγαίου και του Πειραιά. Συνδέονται με το υποπρολεταριάτο που ζει σ' αυτά τα λιμάνια.

Τα ρεμπέτικα τραγούδια χωρίζονται σε τρεις περιόδους:

Στην εργασία υπάρχει ένα σχεδιάγραμμα με τα χαρακτηριστικά των ρεμπέτικων τραγουδιών στις τρεις περιόδους. Το σχεδιάγραμμα αναφέρεται στο θέμα, την ιδεολογία, το συναίσθημα, τη γυναίκα, τους φορείς και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και στη σχέση που έχουν όλα αυτά με το ρεμπέτικο τραγούδι.

Οι ερωτήσεις κατανόησης του θέματος είναι οι εξής:

Παρατίθενται επίσης και πέντε χαρακτηριστικά ρεμπέτικα τραγούδια.

Μέσα στην εργασία μπορούμε να δούμε και τέσσερις φωτογραφίες.

Η εργασία συνοδεύεται και από μια κασέτα (διάρκειας μιας ώρας) με επιλογή από τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη.

[HOME PAGE] | [ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ] | [ΕΙΔΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ] | [ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ] | [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ]


This page hosted by GeoCities Get your own Free Home Page