ΟΙ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

Τσεκούρας Γιώργος


Οι πλημμύρες του Οκτωβρίου του 1994 έπληξαν κυρίως το Λεκανοπέδιο της Αττικής, τη Θεσσαλία και τα Νησιά του Αιγαίου.

Παρόμοια φαινόμενα εμφανίζονται σπάνια ή μπορούμε να πούμε με ρυθμό ένα ανά εκατό χρόνια.

Στη χώρα μας οι βροχές που σημειώθηκαν ήταν λιγότερες από ότι σε άλλες χώρες αλλά υποστηρίζεται ότι οι καταστροφές ήταν εξίσου σημαντικές!

Αυτό ερμηνεύεται πολιτικά και γεωπολιτικά με βάση την υπόθεση ότι τα αντιπλημμυρικά έργα (που είναι υπόγεια και αποκεντρωμένα), όταν υπάρχουν, δεν "φαίνονται", απλά και μόνο λειτουργούν. Συνεπώς η κατασκευή τους δεν αποτελεί στοιχείο προσέλκυσης ψηφοφόρων και γι'αυτό το λόγο δεν αναλαμβάνονται από τις κυβερνήσεις.

Οι μεγάλες καταστροφές που προκλήθηκαν --υποστηρίζεται-- οφείλονται και σε ανθρωπογενή αίτια, όπως είναι

Οι γελοιογράφοι απεικονίζουν με πολύ πετυχημένο τρόπο την ευθύνη της πολιτείας και την ενγένει κατάσταση που δημιουργήθηκε από τις πλημμύρες.

Οι γελοιογραφίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν με φωτοτύπηση τους σε διαφάνεια και να προβληθούν στην αρχή του μαθήματος , δυο - τρεις, για να επιχειρηθεί κάποιος προβληματισμός, σε ένα σχετικό διδασκόμενο ζήτημα. Λόγω όμως του αστείου χαρακτήρα τους αποτελούν αντικείμενο κάποιου παιδαγωγικού προβληματισμού ως προς την καταλληλότερη στιγμή χρησιμοποίησής τους. Είναι, ίσως, καλύτερα να χρησιμοποιηθούν σε άλλες φάσεις του μαθήματος.

Το θέμα των φυσικών καταστροφών όπως και αυτό των δημοσίων έργων προσελκύει συχνά το ενδιαφέρον των γελοιογράφων. Τα δημόσια έργα παρουσιάζονται συχνά μέσα από την πολλαπλή οπτική που εκφράζεται από ιδέες όπως: διαχείριση/διασπάθιση του δημοσίου χρήματος, ψηφοθηρική προβολή των κομμάτων που τα εκτελούν, επίκριση εκ μέρους της αντιπολίτευσης για τη μη έγκαιρη εκτέλεσή τους, κ.λπ.

[HOME PAGE] | [ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ] | [ΕΙΔΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ] | [ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ] | [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ]


This page hosted by GeoCities Get your own Free Home Page