Η ΦΙΛΙΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Αριστέα Ζαζάνη, Ολυμπία Μαλλιοπούλου


Στη σύγχρονη εποχή πολλοί είναι αυτοί που μιλούν για την ισοπέδωση των αξιών, συχνά χωρίς επιχειρήματα. Ωστόσο σε έρευνα που διεξήχθη στην πόλη της Μυτιλήνης σε δείγμα νέων εύρους είκοσι ατόμων η άποψη αυτή καταρρίπτεται (Βλ. ερωτηματολόγιο).

Σε ερωτήματα του τύπου «τι είναι φιλία», «πιστεύετε στη φιλία και γιατί» δόθηκαν απαντήσεις που φανερώνουν ότι η φιλία, για τους νέους είναι το παν. Παράλληλα τονίζουν την αναγκαιότητα ύπαρξής της ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την ολοκλήρωση του ατόμου. Πολλοί είναι αυτοί που θα κατέφευγαν σε ένα φίλο για κάποιο πρόβλημά τους παρά στην οικογένεια, υποστηρίζοντας ότι σπάνια αναπτύσσεται φιλία μεταξύ γονέων και παιδιών.

Σημαντική είναι η παρατήρηση ότι δεν μπορεί να υπάρξει φιλία μεταξύ ατόμων διαφορετικού φύλου, χωρίς αυτό να αποτελεί κανόνα, καθώς επίσης ότι γίνεται διαχωρισμός μεταξύ πραγματικής φιλίας και φιλίας με την έννοια της παρέας.

Η τυφλή πίστη των νέων στη φιλία αγγίζει το τέλειο σε σημείο μάλιστα που πολλοί θα παρανομούσαν για χάρη ενός φίλου. Ωστόσο η αφοσίωση στην πατρίδα υπερβαίνει τη στενή διαπροσωπική σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα σε δυο άτομα. Οι τάσεις αυτές έχουν επισημανθεί και σε έρευνες που έγιναν την προηγούμενη δεκαετία.

Ορισμένες βασικές αξίες που σχετίζονται με τα βασικά γνωρίσματα για την επιλογή ενός φίλου όπως η εμπιστοσύνη, η ειλικρίνεια, η κατανόηση, η αυτοθυσία καθώς και τα οφέλη που απορρέουν από αυτή, δηλαδή η ψυχαγωγία, η εκμάθηση της αυτοθυσίας, η ανταλλαγή απόψεων, εξακολουθούν να διέπουν ως αντιλήψεις τις σχέσεις των νέων με τους φίλους τους, άσχετα από τη διαφοροποίηση των δεκαετιών. Στο ερώτημα «τι είναι φιλία> δεν μπορούμε να απαντήσουμε με σαφήνεια αλλά οι νέοι γίνονται αφορμή να αναθεωρηθούν οι υπάρχουσες σκέψεις γύρω απο την έννοια αυτή.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΘΕΜΑ: ΦΙΛΙΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ :

ΗΛΙΚΙΑ :

ΦΥΛΟ:

01. Τι είναι φιλία ;

02. Πιστεύετε στη φιλία και γιατί ;

03. Υπάρχει φιλία μεταξύ ατόμων διαφορετικού φύλου ; Γιατί;

04. Με ποια κριτήρια θα επιλέγατε τον φίλο σας ;

05. θα προδίδατε την πατρίδα σαν για έναν αγαπημένο φίλο ;

06. Φίλια προς τα άψυχα υπάρχει ; Προς τα ζώα ;

07. Μπορεί να δημιουργηθεί φιλία μεταξύ ατόμων διαφορετικού κοινωνικού status ;

08. Μπορεί να υπάρξει φιλία μεταξύ ενός που υπερέχει πνευματικά και ενός «κατωτέρου» ;

09. Είναι δυνατόν να έχει κανείς πολλούς φίλους ;

10. Πως θα διαχωρίζατε τη φιλία απο την αγάπη και τον έρωτα;

11. Ποιον Θα συμβουλευόσασταν πρώτα για κάποιο πρόβλημα σας, την οικογένεια ή τον φίλο σας ;

12. Μπορεί να υπάρξει φιλία ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας;

13. Σε ποια ηλικία πιστεύετε ότι ο άνθρωπος είναι ώριμος να δημιουργήσει πραγματική φιλία;

14. Θα παρανομούσατε για τον φίλο σας;

15. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα πνευματικά και υλικά οφέλη που αποκομίζει κάποιος απο τη φιλία ;

ΣΗΜΕΙΩΣΗ (Σημειώστε εδώ ότι θέλετε): ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Ηλίας Κ. Δημακάκος - Θανάσης Π. Κυριαζόπουλος, Συμβολή στη διδασκαλία των εκθέσεων, Αθήνα, 1983, Βασιλείου, σελ.148-151

2. Αφροδίτη Τεπέρογλου, Φιλία δώρο ακριβό, ευτύχημα σπάνιο, NEMECIS, Τεύχος 34, σελ. 46-50

[HOME PAGE] | [ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ] | [ΕΙΔΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ] | [ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ] | [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ]


This page hosted by GeoCities Get your own Free Home Page