Φωτογραφία του Ντέμνιν Κόστερκιν, σαμάνου του Αρκτικού
Στίξτε εδώ για λεπτομέρειες


Ο ΣΑΜΑΝΙΣΜΟΣ

Κουμεντάκου Σταυρούλα - [Περίληψη: Φερεντίνου Σπυριδούλα]


Αρχικά δίνεται ο σκοπός του μαθήματος, που είναι η εξοικείωση των μαθητών σε θέματα απόμακρα απο την ελληνική κοινωνία. Αναφέρονται επίσης επιμέρους στόχοι:

1. Πληροφόρηση για το φαινόμενο του σαμανισμού

2. Σύνδεση κοσμολογίας σαμάνων με την ελληνική κοινότητα

3. Αποδοχή του διαφορετικού τρόπου σκέψης

4. Κατανόηση της διαφορετικότητας

5. Παγκοσμιότητα του φαινομένου του σαμανισμού

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Παρουσιάζεται η έννοια του σαμάνου ως ψυχοπομπού. Προέλευση σαμανισμού. Ορισμός κατά Elliad. Διαφορά σαμάνου-μάγου.

Αναφέρεται ως παράδειγμα ο σαμανισμός στη φυλή Τουνγκούζ, οι οποίοι ζουν κοντά στη λίμνη Βαϊκάλη της Ρωσίας. Περιγραφή στρατολόγησης των σαμάνων. Διπλή εκπαίδευση του υποψήφιου σαμάνου: α) εκστατικής τάξης (π.χ. όνειρα) και β) παραδοσιακής τάξης (π.χ. τεχνικές).

Η ΜΥΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΝΓΚΟΥΖ

Περιγράφεται η διαδικασία μύησης και οι τεχνικές στους Τουνγκούζ της Τρανσβαϊκάλης και στους Τουνγκούζ της Μαντζουρίας.

ΣΑΜΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Γίνεται διάκριση αρκτικού και υποαρκτικού σαμανισμού κατά τον Α.’Ολμαρκς, ανάλογα με το βαθμό της διανοητικής διαταραχής των εκπροσώπων τους. Η διάκριση αυτή είναι αποτέλεσμα της επίδρασης του περιβάλλοντος.

ΜΥΘΟΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΑΜΑΝΩΝ

Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΑΜΑΝΙΚΟΥ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΟΥ

Αναφορά στο κουστούμι των σαμάνων, το οποίο αντιπροσωπεύει απο μόνο του ένα θρησκευτικό μικρόκοσμο, ποιοτικά διαφορετικό απο το γύρω βέβηλο κόσμο.

ΣΑΜΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΝΓΚΟΥΖ Υποχρέωση του σαμάνου η διατήρηση της πνευματικής ισορροπίας της κοινότητας. Διώχνει αρρώστιες, κακοτυχία, στειρότητα κ.τ.λ, που απειλούν τη φυλή. Οι παραστάσεις περιλαμβάνουν κάθοδο στον ‘Αλλο Κόσμο.

Γίνεται συσχέτιση τεχνικών σαμανισμού στους Τουνγκούζ με άλλες παραδόσεις όπως κινέζικες, ισλαμικές, του Μεσαίωνα, της Αρχαίας Ελλάδας, της Παλαιάς Διαθήκης κ.τ.λ.

[HOME PAGE] | [ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ] | [ΕΙΔΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ] | [ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ] | [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ]


This page hosted by GeoCities Get your own Free Home Page