ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΚΕΑΣ

Κοκκάλας Νίκος


Στο τμήμα αυτό της εργασίας γίνεται λόγος για τον πληθυσμό της νήσου Κέας, την απασχόληση του, τη θέση του οικισμού, τις χρήσεις γης και τις κλιματολογικές συνθήκες.

Πληθυσμός : οι δύο περίπου χιλιάδες κάτοικοι του νησιού, είναι διεσπαρμένοι σε μια έκταση 131.7 τετραγωνικά χιλιόμετρα (σημειώνεται ότι η Μακρόνησος η οποία ανήκει στην νήσο Κέα εμφανίζεται ακατοίκητη).Το νησί χωρίζεται σε δύο κοινότητες, στην Ιουλίδα και την Κορρησία. Η κοινότητα Ιουλίδας έχει συνολικό πληθυσμό 1689 κατοίκους και εικοσιένα οικισμούς. Η κοινότητα Κορρησίας έχει συνολικό πληθυσμό 513 κατοίκους και έξι οικισμούς. Σύμφωνα με στοιχεία των κοινοτήτων, στο νησί σήμερα κατοικούν 1682 άτομα, από τους οποίους εργάζονται οι 1142, ποσοστό 68% του συνολικού πληθυσμού.

Απασχόληση : κύρια απασχόληση είναι η γεωργοκτηνοτροφία και η μελισσοκομία. Ακολουθούν οι εργάτες (5%), επιχειρηματίες (4,6%), τουριστικά επαγγέλματα (2,6%), ναυτιλία-αλιεία (0,5%).

Θέση του οικισμού : η οικιστική οργάνωση της Κέας είναι μονοκεντρική με βασικό οικισμό την Ιουλίδα, η οποία βρίσκεται 6 χιλιόμετρα από το λιμάνι. Μπορεί κανείς να φτάσει με δημόσιο μέσο, με αυτοκίνητο ή με δίκυκλο μέσω του ασφαλτόδρομου. Στην κοινότητα Κορρησίας φτάνει κανείς με καράβι ή ιπτάμενο δελφίνι από το Λαύριο και τη Ραφήνα. Είναι ο πρώτος οικισμός που συναντάς μόλις φτάσεις στην Κέα.

Χρήση γης : η γεωργική γη κατέχει το 10,7 της συνολικής έκτασης και βρίσκεται στις περιοχές Ποισσών, Κορρησίας, Οτζιά, Βουρκαρίου, Σπαθιού και Λιπάρου, ενώ καλλιεργείται όλο το νησί με κριθάρι, αμπέλια και οπωροκηπευτικά, σε πεζούλες. Η γη χρησιμοποιείται για βόσκηση σε ποσοστό 61,16%. Κλιματολογικές συνθήκες : η Κέα όπως και οι υπόλοιπες Κυκλάδες έχει κλίμα κατατασσόμενο στο γενικό τύπο των ξηρών, αυτών δηλαδή, που χαρακτηρίζονται από αρνητικές τιμές του δείκτη υγρασίας.

[HOME PAGE] | [ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ] | [ΕΙΔΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ] | [ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ] | [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ]


This page hosted by GeoCities Get your own Free Home Page