ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΣΒΟΥ

Χατζόγλου Γιώργος


Η Εργασία με την οποία ασχολήθηκα είναι η παραγωγή οπτικού υλικού και συγκεκριμένα φωτογραφίες. Παρουσιάζω ένα θέμα το οποίο είναι η συγκομιδή των σταφυλιών και η παραγωγή του κρασιού όπως γινόταν παλιότερα.

Φωτογράφισα με άλλα λόγια κάποια αντικείμενα, μέσα και εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνταν για τη συγκομιδή των σταφυλιών και την παραγωγή του κρασιού. Τέτοια εργαλεία και μέσα είναι τα κλαδευτήρια με τα οποία έκοβαν τα σταφύλια, το άλογο με το οποίο μετέφεραν τα σταφύλια, τα καφάσια μέσα στα οποία τα τοποθετούσαν, την λεγόμενη σκάφη που πατούσαν τα σταφύλια, τα ψάθινα καλάθια που έβγαζαν τα τσίπουρα, τα πιθάρια μέσα στα οποία έβαζαν το κρασί, και τέλος το καζάνι μέσα στο οποίο έφτιαχναν το λεγόμενο βράσμα.

Στόχος τώρα του οπτικού υλικού και της ανάλυσης που κάνω είναι να χρησιμεύσουν αυτά ως παράδειγμα στα πλαίσια ενός μαθήματος Ελληνικής τοπικής Εθνογραφίας. Επίσης με την παραγωγή του υλικού αυτού δίνεται η ευκαιρία να παρουσιαστούν και να γίνουν γνωστά διάφορα αντικείμενα και μέσα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται πλέον και μας δίνουν μια ιδέα του πώς γινόταν η συγκομιδή και η παραγωγή του κρασιού με τον παραδοσιακό τρόπο χωρίς τη χρήση μηχανημάτων.

[HOME PAGE] | [ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ] | [ΕΙΔΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ] | [ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ] | [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ]


This page hosted by GeoCities Get your own Free Home Page