ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Βατζάκα Αρετή - Μαυρογιάννη Χριστίνα - Τομάζου Στέλλα


Το περιεχόμενο της εργασίας συνίσταται στη αναζήτηση της θέσης που έχει το μάθημα της γεωγραφίας στο πρόγραμμα της σχολικής διδασκαλίας, στην αναναζήτηση των στόχων του και του τρόπου υλοποίησης τους διαμέσου του νέου βιβλίου, σε σχέση, μάλιστα, με το προηγούμενο.

Τα τελικά συμπεράσματα διατυπώνονται βάσει των απαντήσεων που έδωσαν, σε ερωτηματολόγιο, δεκαέξι καθηγητές από διαφορετικά σχολεία της Λέσβου (Ιανουάριος 1998).

Οι απαντήσεις αναπαρίστανται γραφικά εδώ (στίξτε).

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ: ......................................... 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ..................................................... 
ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: ..................................................
ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΔΑΣΚΕΤΕ; ..........................................
ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΔΑΣΚΕΤΕ  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ;................................
ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΧΕΤΕ ΔΙΔΑΞΕΙ; .......................

[ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:]

1. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις (μια μόνο) σας εκφράζει καλύτερα;

Το νέο βιβλίο της γεωγραφίας συγκριτικά με το προηγούμενο: Έχει πλουσιότερη εικονογράφηση, χαρτογράφηση και πίνακες. Είναι λεπτομερέστερο και αναλυτικό. Είναι περισσότερο ευανάγνωστο και κατανοητό. Δεν διαφέρει παιδαγωγικώς από το προηγούμενο. Αποτελεί βήμα προόδου στη σχολική βιβλιογραφία της γεωγραφίας. Για ορισμένους λόγους αποτελεί οπισθοδρόμηση. 2. 'Εχετε επισημάνει στο βιβλίο λάθη : Ελάχιστα - Μερικά - Καθόλου Ορθογραφικά/Τυπογραφικά.............. ....... ...... Λεκτικά/Ορολογικά ................... ....... ...... Εννοιολογικά......................... ....... ...... Παιδαγωγικά.......................... ....... ...... (Μπορείτε να αναφέρετε συγκεκριμένα παραδείγματα στο τέλος του ερωτηματολογίου;) 3. Ποια είναι η άποψη σας σε σχέση με το ποσοστό φυσικο-γεωγραφικής και ανθρωπο-
γεωγραφικής ύλης του βιβλίου; (Σημειώστε μία μόνο απάντηση). Τονίζεται υπερβολικά η φυσικό-γεωγραφική πλευρά. Τονίζεται υπερβολικά η ανθρωπογεωγραφική πλευρά. Οι δύο πλευρές φαίνεται να ισορροπούν στο βιβλίο. 4.Το βιβλίο αυτό θεωρείτε ότι ευνοεί τις επιμέρους δραστηριότητες των μαθητών: Για τη μελέτη εικόνων και φωτογραφιών............ ΝΑΙ ΟΧΙ Για την κατασκευή και μελέτη χαρτών.............. ΝΑΙ ΟΧΙ Για την μελέτη και κατανόηση πινάκων............. ΝΑΙ ΟΧΙ 5. Θεωρείτε ότι το βιβλίο αυτό ευνοεί: Το σύγχρονο περιβαλλοντικό προβληματισμό......... ΝΑΙ ΟΧΙ Τον κοινωνικό/ανθρωπογεωγραφικό προβληματισμό.... ΝΑΙ ΟΧΙ Τον οικονομικό προβληματισμό..................... ΝΑΙ ΟΧΙ 6. Το σχολικό αυτό εγχειρίδιο πληρεί τις προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων
της γεωγραφικής διδασκαλίας: Ικανοποιητικά Μέτρια Σε μικρό βαθμό 7. Στο μάθημα για την Ιαπωνία (κεφ. 16), γίνεται λόγος για την λίμνη Μπίβα, που
λέγεται έτσι γιατί μοιάζει με το ομώνυμο ιαπωνικό μουσικό όργανο. Σε ένα σεμινάριο
για το βιβλίο ακούστηκαν οι εξής απόψεις από δύο καθηγήτριες: Η αναφορά στη λίμνη και το μουσικό όργανο είναι μια πολύ ωραία ιδέα,
παιδαγωγικά χρήσιμη, για τη διδασκαλία της ενότητας στην ηλικία αυτή.
Με την αναφορά στην λίμνη Μπίβα και σε άλλες τέτοιες λεπτομέρειες
παραλείπουμε, σκόπιμα ίσως, την αναφορά στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι.

Με ποια από τις δύο απόψεις συμφωνείτε; (Βάλτε ένα Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο). 8. (Προαιρετική ερώτηση). Εκθέστε αν θέλετε τις απόψεις σας για το μάθημα της γεωγραφίας και τη θέση του στο
πρόγραμμα διδασκαλίας. ..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

[HOME PAGE] | [ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ] | [ΕΙΔΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ] | [ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ] | [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ]


This page hosted by GeoCities Get your own Free Home Page