Που τελειώνει η Ευρώπη;

ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩ


Το όνομα που τελικά δόθηκε στο νόμισμα της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης "euro/ευρώ" φέρνει πολύ κοντά τη νομισματολογία με τη γεωγραφία. Πραγματικά, πρόκειται για ένα όνομα νομίσματος που θυμίζει το γεωγραφικό χώρο όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

Η εκλογή του ονόματος του ευρωπαϊκού νομισμάτος αποτέλεσε αντικείμενο προβληματισμού για πολλά χρόνια και συχνά έβλεπε κανείς στις ευρωπαϊκές εφημερίδες άρθρα ειδικών καθώς και επιστολές αναγνωστών με προτάσεις ονοματοθεσίας.

Βέβαια, το νομισματικό ποσό στο οποίο αντιστοιχεί το ευρώ δεν περίμενε την κοπή και κυκλοφορία του νομίσματος για να γίνει αντικείμενο αισθητοποίησης. Η Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα (ΕΝΜ), με ισοτιμία κάπως μεγαλύτερη από το (αμερικανικό) δολάριο ήταν και είναι πάντα σε χρήση για όλες τις οικονομικές ενδοευρωπαϊκές συναλλαγές. Το πασίγνωστο ecu είναι στην πραγματικότητα ο άλλος εαυτός του ευρώ και γι'αυτό πολλοί πρότειναν να διατηρηθεί η λέξη "ecu" ως όνομα και για τη νομισματική μονάδα.

Εδώ παίζει βέβαια ρόλο και η μεγάλη γλωσσική σύμπτωση στο επίπεδο σημασίας και φθόγγων, που όμως αποτελεί στην πραγματικότητα ένα γλωσσολογικό ανέκδοτο: τα αγγλικά αρχικά e, c και u αντιστοιχούν στις λέξεις European Currency Unit δηλαδή Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα, ταυτόχρονα όμως η γαλλική λέξη ecu σημαίνει σκούδο, που είναι η γνωστή παλιά ονομασία ευρωπαϊκού νομίσματος. (Σημειώνουμε ότι και η συγχρονη ^πορτογαλική νομισματική μονάδα^ έχει αυτό το όνομα).

Το ευρώ όμως δεν είναι το μόνο νόμισμα που με το ονομά του υπενθυμίζει τον κύριο γεωγραφικό χώρο χρήσης του. Μερικές χώρες έχουν νομίσματα που θυμίζουν τις χώρες αυτές ή κάποιες πόλεις. Για παράδειγμα η νομισματική μονάδα του Αφγανιστάν ονομάζεται "αφγάνι" ενώ του Ζαϊρ είναι συνώνυμη με τη χώρα. Επίσης η νομισματική μονάδα της Νικαράγουας ονομάζεται "κόρδοβα" και του Ισημερινού "σούκρε".

Υπάρχει όμως και ένα ακόμα νόμισμα πόλυ πιο γνωστό και διαδεδομένο που η ονομασία του είναι ακόμα περισσότερο γεωγραφική από όσο των νομισμάτων αυτών. Είναι το δολάριο! Το οποίο μάλιστα είναι ευρωπαϊκό περισσότερο από όσο μπορεί να φανταστεί κανείς. Η λέξη δολάριο σημαίνει "της κοιλάδας", "κοιλαδίσιο". Προέρχεται από τη γερμανική λέξη Taller στην οποία το κύριο συνθετικό (Tal ή με την παλιότερη ορθογραφία Thal) σημαίνει "κοιλάδα". Όπως και στην ονομασία Νεάντερταλ (= Κοιλάδα του Νέαντερ ή του Νεάνδρου από το όνομα Neumann ). Εξάλλου, η παρουσία αυτής της ρίζας στην ονομασία του νομίσματος προέρχεται από τη λέξη Joachimstaller (ή Joachimsthaller) λόγω των κοιτασμάτων αργύρου της βοημικής πεδιάδας του Αγίου Ιωακείμ από τα οποία έγινε η παραγωγή του ασημιού και των γερμανικών νομισμάτων ήδη από τον 16ο αιώνα.

Το Taller έχει δώσει και το δικό μας τάλληρο, πιθανώς μέσω του ιταλικού tallero. Σημειώνουμε ότι η "αμερικανοποίηση" του δολαρίου συνέβη όταν το ισπανικό πέσο, που κυκλοφορούσε στις ισπανικές και βρετανικές αποικίες της αμερικανικής ηπείρου πήρε το όνομα "δολάριο" από τους αγγλόφωνους αποίκους, οι οποίοι μετέφεραν --λόγω της εκτεταμένης χρήσης του ονόματος-- το όνομα αυτό και στο όνομα της μετέπειτα ιδρυθείσης χώρας τους, των ΗΠΑ. Από το 1792 το δολάριο είναι το επίσημο νόμισμα των ΗΠΑ.

Λόγω της ευρωπαϊκότητας που φαίνεται ότι έχει το όνομα δολάριο θα μπορούσε χωρίς δυσκολία να μεταφερθεί και στο τωρινό ευρωπαϊκό νόμισμα. Δηλαδή θα μπορούσαμε να ονομάσουμε το euro/ευρώ –και μάλιστα χωρίς να είμαστε μακριά από την ιστορική πραγματικότητα-- "ευρωδολάριο"!

[HOME PAGE] | [ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ] | [ΕΙΔΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ] | [ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ] | [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ]


This page hosted by GeoCities Get your own Free Home Page