<Η ιδέα αυτής της παρουσίασης των απαντήσεων έγινε με βάση την ιστοθέση της εφημερίδας "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ">

ΕΡΕΥΝΑ "ΝΟΗΤΗ ΕΥΡΩΠΗ"


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 1.


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 2.


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 3.


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 4.


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 5.


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 6.


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 7.


Μια εντυπωσιακή συσσώρευση στην εποχή της Γαλλικής Επανάστασης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 8.


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 9.


Παραθέτουμε κατωτέρω κατά "κεντρικές ιδέες" τις απαντήσεις μέρους των παιδιών που έλαβαν μέρος στην έρευνα και που αντιπροσωπεύουν με μικρές διαφοροποιήσεις το σύνολο. Επισημαίνουμε ότι όλα τα παιδιά, την έννοια "Ευρώπη" της ερώτησης αυτής, εξέλαβαν με το ιστορικό, πολιτικό και γεωπολιτικό της περιεχόμενο και όχι ως ουδέτερη γεωγραφική/φυσικογεωγραφική έννοια -ήπειρο- που η ερώτηση θεωρεί ανεξάρτητη από πολιτικούς σχηματισμούς στο έδαφός της. Η παρεξήγηση αυτή αλλοίωσε, οπωσδήποτε, το περιεχόμενο της ερώτησης στα πλαίσια του ερωτηματολογίου.

Η διαίρεση των ηπείρων είναι δεδομένη

 • [Ο γεωγράφος] υποστηρίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να ξεπεράσει τα γεωφυσικά της σύνορα, τα Ουράλια Όρη, και να καταλάβει όση έκταση καταλαμβάνει το αχανές κράτος της Ρωσίας [011.12].
 • Νομίζω πως η ιδέα του αυτή δεν είναι σωστή γιατί είναι σαν να μεγαλώνει η μια ήπειρος και να μικραίνει η άλλη [001.05].
 • Η ιδέα που εισάγει η πρότασή του είναι ένα μέρος της Ασίας να ενταχθεί στην Ευρώπη [003.03].
 • Η ιδέα που εισάγει είναι η εξής: πιστεύει ότι ένα μεγάλο μέρος της ασιατικής ηπείρου και κυρίως το βόρειο ανήκει στην Ευρώπη [014.07].
 • Εισάγεται η ιδέα ότι στον ευρωπαϊκό χώρο συμπεριλαμβάνεται και ένα πολύ μεγάλο μέρος της Ασίας [016.07].
 • Διαφωνώ γιατί μόνο ένα κομμάτι της Ρωσίας ανήκει στην Ευρώπη [017.01].
 • Η πρόταση εισάγει την ιδέα της επέκτασης των συνόρων της Ευρώπης μέχρι την Ασία [003.06].
 • Δεν συμφωνώ γιατί για μένα η Ευρώπη στα βορειοανατολικά σταματά στα σύνορα της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. [004.11].
 • α)Η πρόταση εισάγει την ιδέα να εισαχθεί όλη η τέως Σ. ‘Ενωση στην Ευρώπη και όχι μόνο το δυτικό της τμήμα, όπως είναι γεωγραφικά αποδεκτό σήμερα. β)Δεν συμφωνώ γιατί τα γεωγραφικά όρια δεν καθορίζονται από πολιτικούς παράγοντες [023.05].
Η Ευρώπη ως μέριμνα, κριτήριο αξιολόγησης, υπέρτατη αναφορά και αξία - Ορισμός, ταυτότητα και ουσία της Ευρώπης - Ιδεώδες πανευρωπαϊσμού
 • Δεν συμφωνώ. Πιστεύω, ότι ο χώρος της Ευρώπης είναι μεγαλύτερος. Η πρότασή του εισάγει τα όρια της Ευρώπης. Η Ευρώπη πιστεύω πως δεν κλείνεται σε όρια. ‘Εχει απεριόριστη έννοια [002.12].
 • Η ιδέα που εισάγει ο ευρωπαίος γεωγράφος είναι ότι Ευρώπη είναι τα κράτη της Ευρώπης μαζί με το βόρειο μέρος της Ασίας. Δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη διότι θεωρώ πως Ευρώπη είναι τα κράτη που ανήκουν μόνο στην Ε.Ε. [016.15].
 • Δεν νομίζω ότι ο πραγματικός χώρος της Ευρώπης καλύπτεται από το χάρτη γιατί το σωστότερο είναι ότι η Ευρώπη γνωρίζεται μόνο αν πας και την επισκεφτείς γιατί θα γνωρίσεις πιο καλά την ιστορία της. [018.07].
 • Δεν συμφωνώ γιατί τα επιτεύγματα του ευρωπαϊκού πολιτισμού δεν μπορούν να έχουν γεωγραφικά όρια [027.12].
 • Η ιδέα αυτή εισάγει την απεραντοσύνη της Ευρώπης, όσο αφορά τον πολιτισμό και γενικά τις ιδέες οι οποίες επικρατούν μέχρι και σήμερα και είναι καθαρά "Ευρωπαϊκές". Γνώμη μου είναι πως αυτά πρέπει να είναι τα νοητικά όρια της Ευρώπης γιατί πράγματι έχει γοητεύσει με τον πολιτισμό της, με τις ιδέες της, τα γεγονότα που συνέβησαν σ' αυτή και τα πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία ολόκληρου του κόσμου [014.02]
 • Δεν βλέπω γιατί όχι. ‘Αλλωστε ένα κράτος παραπάνω, που είναι ανεπτυγμένο, μάλλον καλό θα κάνει [001.01].
 • Η πρότασή του εισάγει την ιδέα ότι ο πολιτισμός της Ρωσίας είναι τόσο φιλελεύθερος ώστε να ενταχθεί στη Ευρώπη [002.06]
 • Σημαίνει ότι μόνο αυτός ο χώρος ανήκει στην Ευρώπη γιατί είναι ο πιο αναπτυγμένος, πιο κατάλληλος και μόνο αυτός αξίζει να είναι στην Ευρωπαϊκή ‘Ενωση [027.15]
 • Η ιδέα που εισάγεται είναι ότι η έκταση της Ευρώπης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη. Συμφωνώ μαζί του γιατί νομίζω ότι μέσα από την Ευρώπη ξεκίνησαν τα περισσότερα πράγματα οπότε και στην Ευρώπη ανήκουν πολλά κράτη ακόμη [019.07].
 • Η Ευρώπη πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα να έχει πιο μεγάλη έκταση. Γιατί πρώτη ανακαλύφθηκε και έκανε πολλές κατακτήσεις. ‘Αρα συμφωνώ [002.04].
 • Η πρότασή του εισάγει την ιδέα ότι η Ευρώπη θα πρέπει να γίνει ισχυρότερη και να συμπεριλάβει ένα μεγάλο μέρος της Ασίας, εκεί όπου υπήρχε παλαιότερα μια από τις ισχυρότερες δυνάμεις της γης, η Σοβιετική Ένωση. Εγώ συμφωνώ με την άποψη αυτή γιατί εάν ενωθεί με αυτές τις χώρες θα γίνει ισχυρότερη ήπειρος. Κάτι που τις αξίζει αφού έχει προσφέρει τα περισσότερα καλά στον κόσμο [014.05].
 • Η ιδέα που εισάγει η πρότασή του είναι ότι η τεχνική και πνευματική πρόοδος σε πολλά μέρη εκτός Ευρώπης έχει επηρεαστεί από την Ευρώπη. Δεν συμφωνώ με αυτό το χάρτη γιατί δεν έχουν επηρεαστεί μόνο οι σκιασμένες χώρες από την κουλτούρα της Ευρώπης αλλά πολύ περισσότερες [016.06].
 • Συμφωνώ με τον παραπάνω χάρτη, ότι ο χώρος της Ευρώπης περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της ευρασιατικής ηπείρου. Η ιδέα αυτή με βρίσκει σύμφωνη γιατί έτσι όλα τα κράτη που έχουν τις δυνατότητες και την κατάλληλη υποδομή να παρακολουθήσουν την τεχνολογική και πολιτισμική εξέλιξη, θα μπορούν με κοινή συνεργασία να συντελέσουν στην προαγωγή της κοινωνικής και πολιτικής ζωής στο χώρο που λέγεται Ευρώπη [026.01]
Απόρριψη της «Ασίας», του «ασιατικού», του «τουρκικού», του «ρωσικού»
 • α) Ο γεωγράφος εισάγει την ιδέα ότι η Ευρώπη εκτείνεται μέχρι τα βάθη της Ασίας β) Δεν συμφωνώ με τον γεωγράφο. [001.12].
 • Δεν συμφωνώ γιατί ο γεωγράφος υποστηρίζει ότι ο χώρος της Ευρώπης είναι και η Τουρκία και η Ρωσία. [003.07].
 • Διαφωνώ γιατί η Ευρώπη δεν περιλαμβάνει ασιατικές περιοχές και ασιατικό τρόπο ζωής. [003.10].
 • Δεν συμφωνώ διότι δεν νομίζω ότι θα ωφελούσε η εξάπλωση της Ευρώπης και η κυριαρχία της σε άλλες ηπείρους, ιδιαίτερα στην Ασία με την οποία οι διαφορές είναι τεράστιες [011.11].
Αναφορά στην αυτοκρατορία του Μεγ. Αλεξάνδρου
 • Η ιδέα του εισάγει την πρόταση για επέκταση των ευρωπαϊκών συνόρων στα σύνορα της αυτοκρατορίας του Μ. Αλεξάνδρου [002.01].
 • Πιστεύω πως ο γεωγράφος έχει την ιδέα ότι η Ευρώπη θα έφτανε ως εκεί με διάφορες κατακτήσεις, ή πως έτσι θα έμενε από τον Μέγα Αλέξανδρο [003.04].
 • Με αυτή την ιδέα ο γεωγράφος υποστηρίζει ότι η Ευρώπη θα είχε φτάσει έτσι με διάφορες κατακτήσεις του Μέγα Αλέξανδρου [003.08].
 • Ο χάρτης αυτός θυμίζει μια αυτοκρατορία. [...] Οφείλω να πω πως πρώτη εντύπωση που μου δημιουργήθηκε, η πρώτη σκέψη στο αντίκρυσμα του χάρτη, ήταν η αυτοκρατορία του Μ. Αλεξάνδρου [011.09].
 • Δε θα συμφωνήσω μαζί του, αλλά θα φανταζόμουν την Ευρώπη όπως είναι σήμερα μαζί με τις περιοχές της Μικράς Ασίας, ως τα βάθη που έφτασε ο Μ. Αλέξανδρος και που κάποτε ανήκαν στον ελληνικό χώρο [011.12].
Πολιτισμική προκατάληψη ή απλή επικέντρωση στο πολιτισμικό
 • Η πρόταση αυτή εισάγει την ιδέα επεκτατισμού της Ευρώπης σε λαούς πάρα πολύ υποβαθμισμένους και άγριους. Φυσικά δεν συμφωνώ γιατί δεν γίνεται να μπουν όλοι οι απολίτιστοι στην Ευρώπη [005.04].
 • Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την ιδέα διότι η Ευρώπη με τα σύνορα που έχει σήμερα καλύπτεται πλήρως. Γιατί είναι μία περιοχή της γης που έχει τη δική της κουλτούρα που διαφέρει από τα ήθη και έθιμα και τον τρόπο ζωής των ασιατικών κρατών [016.04].
 • Η ιδέα είναι η επέκταση της Ευρώπης προς την Ασία. Προσωπικά δεν συμφωνώ με αυτή την ιδέα γιατί ο πολιτισμός των λαών που ζουν στην Ευρώπη και στην Ασία διαφέρει κατά πολύ, τουλάχιστον έτσι όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα [011.03].
 • Ο γεωγράφος αυτός θεωρεί ότι όλα τα κράτη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ανήκουν σε όλη τους την έκταση στην Ευρώπη. Αυτή η άποψη θα μπορούσε να είναι σωστή αν σκεφτούμε ότι ο πολιτισμός της πρώην Σοβιετικής ’Ενωσης βασίστηκε σημαντικά στον ευρωπαϊκό και κυρίως στον ελληνικό και επηρεάστηκε από αυτούς [016.05].
 • α) Η ιδέα που εισάγεται είναι ότι η επίδραση του ευρωπαϊκού πολιτισμού απλώνεται σε όλη σχεδόν τη Σιβηρία. β)Συμφωνώ με την πρότασή του γιατί στις αχανείς εκτάσεις δεν επιδρά άλλος πολιτισμός. [019.02].
Σαφής γεωπολιτική τοποθέτηση και πολλές επιφυλάξεις
 • α) Η ιδέα που εισάγει η πρότασή του είναι πως η Ευρώπη θα μπορούσε να έχει πολύ μεγαλύτερη έκταση απ'όση έχει σήμερα την οποία καθορίζουν τα σύνορα που τέθηκαν μετά από αλλεπάλληλους πολέμους. β) Συμφωνώ με την άποψή του γιατί σίγουρα θα μπορούσε να είχε στην κατοχή και την επίβλεψη της πολλές χώρες ακόμη. [018.05].
 • Η πρότασή του εισάγει την επεκτατική ιδέα. Δεν συμφωνώ. [004.09].
 • Ενοποίηση της Ευρώπης με την πρώην Σοβιετική ‘Ενωση. Συμφωνώ, γιατί αυτή η ισχυρή ενοποίηση θα μπορούσε να αποτελέσει τον αντίποδα της Αμερικής που τώρα έχει το μονοπώλιο [011.12].
 • Με τα τωρινά δεδομένα ίσως να διακατέχεται από ιμπεριαλιστικές βλέψεις [027.10].
 • α) Εισάγει την ιδέα της επέκτασης. β) Δεν συμφωνώ γιατί ο πραγματικός χώρος της Ευρώπης δεν είναι αυτός [011.04].
 • α) Η ιδέα που εισάγει η πρότασή του είναι να εξαπλωθεί περισσότερο η Ευρώπη [011.11].
 • α)Επεκτατική πολιτική. β)Δεν συμφωνώ γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα μπορούσε να διατηρηθεί ενωμένη μια τέτοια έκταση, αφού μέσα σ’αυτή υπάρχουν υπανάπτυκτα κράτη που δεν μπορούν να ενωθούν μαζί της [026.18].
 • Το παραπάνω σχήμα είναι ένα σχέδιο επεκτατικής πολιτικής. Ο γεωγράφος υποστηρίζει ότι εκτός από τις γνωστές μας περιοχές, Ευρώπη είναι και όλη η βόρεια Ασία. Κατά τη γνώμη μου αυτό δεν ισχύει. Διότι για να ανήκει κάποιος σε μια ομάδα (εδώ η Ευρώπη) πρέπει να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τα υπόλοιπα μέλη της.’ Ομως οι κάτοικοι της βόρεια Ασίας δεν έχουν σχεδόν κανένα κοινό χαρακτηριστικό με εμάς. Ούτε ίδια νοοτροπία, ούτε ίδιες συνήθειες, ούτε ίδια ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά. ‘Αρα δεν μπορούμε να ανήκουμε όλη σε ένα σύνολο, την Ευρώπη [023.13]
 • α) Η ιδέα που εισάγει η πρότασή του είναι πως η Ευρώπη θα μπορούσε να έχει πολύ μεγαλύτερη έκταση απ'όση έχει σήμερα την οποία καθορίζουν τα σύνορα που τέθηκαν μετά από αλλεπάλληλους πολέμους. β) Συμφωνώ με την άποψή του γιατί σίγουρα θα μπορούσε να είχε στην κατοχή και την επίβλεψη της πολλές χώρες ακόμη [018.05]
 • Συμφωνώ με την ιδέα να μεγαλώσει η Ευρώπη γιατί έτσι θα μπορεί να γίνει πιο ανεξάρτητη [005.09].
 • Δεν συμφωνώ με αυτή την ιμπεριαλιστική άποψη. Αν ο γεωγράφος εννοεί ότι θα μπορούσε η Ρωσία να είναι και αυτή στην ήπειρο της Ευρώπης τότε γιατί όχι και όλος ο κόσμος να μην ήτανε Ευρώπη; [016.08]
 • Εισάγει την ιδέα ότι θα επέλθει επέκταση του ευρωπαϊκού χώρου. Μπορεί να γίνει μόνο στην περίπτωση όπου όλα τα υπάρχοντα μέλη της θα συμφωνήσουν στην προσάρτηση νέου μέλους [011.10]
Οι δυσκολίες ενός τέτοιου εγχειρήματος: προβληματισμός, σκεπτικισμός και απαισιοδοξία
 • Η ιδέα που εισάγει η πρότασή του είναι ότι η Ευρώπη θα έπρεπε να είναι πιο μεγάλη. Δεν συμφωνώ γιατί θα υπήρχαν αντιθέσεις ανάμεσα στις χώρες [003.09].
 • α) Μια αχανής και ακυβέρνητη περιοχή. ‘Οχι Δε συμφωνώ. [004.05].
 • α) Η πρόταση αυτή ταιριάζει με την επεκτατική πολιτική που ακολουθούσαν παλιά οι κυβερνήτες. Διακρίνεται μια επιθυμία να επιβληθεί η ΕΟΚ έναντι των άλλων κρατών. β) Δεν συμφωνώ με αυτή τη μεγάλη έκταση της Ευρώπης [014.06].
 • Πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολη η διοίκηση μιας νέα αχανούς ηπείρου καθώς και η οργάνωσή της. Επίσης η ένταξη των νέων κρατών στην ΕΟΚ θα προκαλέσει πολλές διαφωνίες και διαμάχες. ’Ηδη υπάρχουν διαφορές και διαφωνίες μεταξύ των κρατών της Ευρώπης για διεκδικήσεις εδαφών. Φανταστείτε τι θα γίνει αν η Ευρώπη περιλάβει και την γραμμοσκιασμένη περιοχή [014.06].
 • Βλέποντας το χάρτη παρατηρούμε ότι ο γεωγράφος συμπεριλαμβάνει στον ευρωπαϊκό χώρο και την Ρωσία. Κατά την προσωπική μου άποψη η «κίνηση» αυτή δεν ευνοεί την Ευρώπη, διότι με την προσχώρηση της Ρωσίας στην Ευρώπη θα αυξηθούν οι υλικές ανάγκες με αποτέλεσμα η οικονομία να εξαθλιωθεί [023.11].
 • Εισάγει την ιδέα της ενωμένης Ευρώπης. Μακάρι να μπορούσε να ήταν έτσι. ‘Ομως τώρα μόνο ενωμένη δεν είναι. Ο καλύτερος χαρακτηρισμός είναι «διαλυμένη» [011.12].
 • α) Την ένωση της Ευρώπης με ένα μεγάλο μέρος της Ασίας κυρίως την τέως Ε.Σ.Σ.Δ. Με λίγα λόγια την ύπαρξη της Ευρασίας ως ξεχωριστής ηπείρου. β)Πιστεύω πως η Ευρώπη κυρίως πολιτιστικά έχει κάποια ιδιαιτερότητα που την ξεχωρίζει από την Ασία. Από την άλλη όμως διαπλέκεται η ιστορία τους [017.10].
Ιδεώδη ανεξαρτησίας και ειρήνης, ένταξη της Μικράς Ασίας στην Ευρώπη, ρωσοκεντρική ματιά κ.λπ.
 • Δεν συμφωνώ γιατί αυτή η περιοχή ανήκε στην Ευρώπη πριν από αιώνες και τώρα ανήκει σε άλλες χώρες μετά από αγώνες [012.01].
 • Αυτό νομίζω ότι είναι σωστό διότι με τη συνεργασία περισσότερων κρατών σταματούν οι πόλεμοι και γενικά προοδεύει η περιοχή στην οποία εκτείνεται η ΕΟΚ [014.10].
 • Δεν συμφωνώ γιατί την Ευρώπη την αποτελούν η Ελλάδα, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ιταλία, Αλβανία, Σκόπια, Φινλανδία, Ισπανία, παράλια Μ. Ασίας δηλ. Ευρωπαϊκή Τουρκία [sic] και ένα μέρος της πρώην Σοβιετικής ‘Ενωσης κ.α. ενώ ο γεωγράφος έχει βάλει σχεδόν όλη την Ασία [002.02].
 • Δε θα συμφωνήσω μαζί του αλλά θα φανταζόμουν την Ευρώπη όπως είναι σήμερα μαζί με τις περιοχές της Μικράς Ασίας [...] [014.01].
 • Η πρόταση του ευρωπαίου γεωγράφου εισάγει την ιδέα της επέκτασης των ορίων της Ευρώπης μέχρι και τη Ρωσία. Συμφωνώ με την άποψη αυτή γιατί η Ρωσία έχει κι αυτή στον τρόπο σκέψης και έκφρασης των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών [011.08].
 • α) Ο γεωγράφος θέλει να εισαγάγει την ιδέα ότι όλη η Ρωσία πρέπει να ανήκει στην Ευρώπη και να μην χωρίζεται σε ευρωπαϊκή και ασιατική. β)Είναι μια καλή ιδέα αυτή του γεωγράφου που θα τη στήριζα, γιατί πολλές φορές παίρνονται αποφάσεις για το ένα μέρος και αγνοείται το άλλο [014.04].
 • Στο χάρτη αυτό ο γεωγράφος επεκτείνει προς τα ανατολικά τα όρια της Ευρώπης περιλαμβάνοντας μέσα της και τη Ρωσία. Με το χάρτη αυτό εισάγεται η ιδέα της επέκτασης της Ευρώπης προς το μέρος της Ασίας και ότι η Ασία αποτελεί μέρος της Ευρώπης. Η ιδέα αυτή με βρίσκει συμφωνώ αφού θα πρέπει να περιλαμβάνεται όλη η Ρωσία και η Σιβηρία στην Ευρώπη χωρίς να χωρίζεται [014.09].
 • α)Η ιδέα του είναι ότι θα πρέπει να ανήκει όλη η τέως Σοβιετική ‘Ενωση στην Ευρώπη και όχι η δυτική μόνο. β)Συμφωνώ γιατί δεν πρέπει να χωρίζεται μια χώρα σε δυο ηπείρους αλλά να τελειώνει η ήπειρος σε εκείνη τη χώρα [023.07].
Ελληνοκεντρικές θέσεις και μια αισθητική τοποθέτηση
 • Ο γεωγράφος αυτός εισάγει μια νέα θεωρία για την Ευρώπη, ως υπερδύναμη. Κάτι τέτοιο θα ήταν προς το συμφέρον της Ελλάδας και ορθό [011.12].
 • Ευρώπη είναι μόνο η Ελλάδα στην οποία αναπτύχθηκαν όλες οι επιστήμες. Τους δώσαμε τα φώτα του πολιτισμού. Οι Τούρκοι [...]. Η Ελλάδα ήταν το κέντρο του Κόσμου [...] [017.12].
 • Διαφωνώ με την πρόταση αυτή της επιμήκυνσης της Ευρώπης γιατί δεν έχει ωραίο σχήμα και δεν πιστεύω ότι προσφέρει τίποτα [026.10].

[10.1]
Χώρα με τη μεγαλύτερη έκταση

Δίνουμε εκτός πίνακος τα εκατοστιαία (%) ποσοστά των απαντήσεων για το ποια χώρα θεωρούν οι ερωτηθέντες ή πράγματι γνωρίζουν ότι είναι η μεγαλύτερη σε έκταση από τις 15 που συνιστούν σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση, και παραπέμπουμε στο διάγραμμα: Αυστρία (4,15), Βέλγιο (0,49), Γαλλία (30,24), Γερμανία (17,32), Δανία (0,24), Ελλάδα (1,46), Ηνωμένο Βασίλειο (9,76), Ιρλανδία (0,73), Ισπανία (11,71), Ιταλία (1,95), Λουξεμβούργο (0,24), Ολλανδία (0,97), Πορτογαλία (1,22), Σουηδία (3,66), Φιλανδία (2,68)

Λίγοι μαθητές δίνουν τη σωστή απάντηση σε σχέση με την ευρωπαϊκή χώρα που έχει τη μεγαλύτερη έκταση. Πρόκειται για ποσοστό ίσο με 30,24% που αντιστοιχεί στη Γαλλία.

Από τις υπόλοιπες απαντήσεις ενδιαφέρουν έχουν, στη σχετική ποσοτική ταξινόμησή τους και οι εξής: Η Γερμανία βρίσκεται στη δεύτερη θέση των απαντήσεων, πράγμα που πρέπει να θεωρηθεί λογικό αφού το πληθυσμιακό και οικονομικό μέγεθος της χώρας αυτής, αλλά και η έκτασή της, δικαιολογούν μια τέτοια παρανόηση. Το ίδιο σχόλιο μπορεί να διατυπωθεί και για την Αγγλία (Ηνωμένο Βασίλειο).

Η θέση της Ισπανίας στην τρίτη θέση (6,31) είναι ικανοποιητική αφού η Ισπανία είναι πράγματι η δεύτερη σε έκταση χώρα από τις 15 αναφερόμενες χώρες. Εξάλλου το περίγραμμά της, στους συνηθισμένους σχολικούς χάρτες, είναι αρκετά πληροφοριακό για το μέγεθός της.

Ιδιαίτερο, βέβαια, σχόλιο πρέπει να γίνει για την κατάταξη της γειτονικής μας Ιταλίας, η οποία, ενώ έχει μεγαλύτερη έκταση από όση, π.χ., το ΗΒ, καταλαμβάνει χαμηλότερη θέση από αυτό, αλλά και γενικά πολύ χαμηλή θέση. Στη συνείδηση των μαθητών η Ιταλία είναι μια μικρή χώρα ή είναι αρκετά γνωστό ότι δεν είναι η μεγαλύτερη σε έκταση.

Ανάλογα, φυσικά, μπορούν να ειπωθούν και για τη Σουηδία, η οποία μάλιστα είναι τρίτη σε έκταση, ενώ στην αυθόρμητη κατάταξη έρχεται πέμπτη μετά, μάλιστα, από την τόσο μικρή σε έκταση Αυστρία. ‘Ομοια συμβαίνουν και με τη Φιλανδία. Οι μακρινές, σχετικά,αυτές χώρες, «μικραίνουν» λόγω της απόστασης που τις χωρίζει από την Ελλάδα όπου βρίσκεται ο τόπος κατοικίας του μαθητή.

Συμπερασματικά, επαληθεύεται η θέση ότι η απόσταση των χωρών, η οικονομική τους σημασία, το πληθυσμιακό τους μέγεθος διαδραματίζουν για το μαθητή ιδιαίτερο πληροφοριακό ρόλο, που αντιστρατεύεται την ορθή διδακτική γεωγραφική πληροφορία.

[10.2]
Χώρα με το μεγαλύτερο πληθυσμό

Δίνουμε και εδώ εκτός πίνακος τα ποσοστά των απαντήσεων για τη χώρα που θεωρούν οι ερωτηθέντες ως τη μεγαλύτερη σε πληθυσμό από τις 15 που συνιστούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, και παραπέμπουμε στο διάγραμμα: Αυστρία (3,41), Βέλγιο (0,73), Γαλλία (14,87), Γερμανία (33,66), Δανία (0,49), Ελλάδα (2,19), Ηνωμένο Βασίλειο (13,17), Ιρλανδία (0,49), Ισπανία (6,34), Ιταλία (4,15), Λουξεμβούργο (0,73), Ολλανδία (1,95), Πορτογαλία (1,22), Σουηδία (1,46), Φιλανδία (0,73).

Η σωστή απάντηση δίδεται εδώ από ελαφρά περισσότερους ερωτηθέντες, σε σχέση με την απάντηση για την έκταση, της προηγούμενης ερώτησης. Με κάπως μεγαλύτερη βεβαιότητα οι μαθητές απαντούν ότι η μεγαλύτερη σε πληθυσμό χώρα είναι η Γερμανία. Η δεύτερη απάντηση είναι εύλογη, αφού στον ελληνικό πληθυσμό υπάρχει μια γενική αντίληψη «μεγέθους» (και μεγαλείου, άλλωστε, για τη Γαλλία). Το Ηνωμένο Βασίλειο κρατά δικαιολογημένα την τρίτη θέση, που διακινδυνεύουμε την υπόθεση να υποστηρίξουμε ότι θα ήταν καλύτερη, στο μυαλό των παιδιών, αν ο νησιωτικός χαρακτήρας δεν «έσφιγγε» έκταση και πληθυσμό. Διαφορετικά, το ΗΒ, με τη διάδοση της αγγλικής γλώσσας και κουλτούρας και την ιστορία του είναι, γενικά -νοητικά-, μια μέγάλη χώρα.

Και στην περίπτωση της ερώτησης-απάντησης για τον πληθυσμό η θέση της Ιταλίας είναι χαρακτηριστικά υποβαθμισμένη. Ενώ έχει, με προσέγγιση χιλιάδων, ίσο πληθυσμό με την Αγγλία (ΗΒ) αλλά και με τη Γαλλία, καταλαμβάνει σε ποσοστιαία εκτίμηση θέση χαμηλότερη (5η) και από την Ισπανία. ‘Ο,τι υποστηρίξαμε πιο πάνω για την νοητική εικόνα που έχουν οι μαθητές για την Ιταλία ως έκταση, ισχύει και εδώ. Γενικά η Ιταλία δεν εκτιμάται ως μεγάλη χώρα.

Ενδιαφέρουσα είναι βέβαια και η αντίληψη των παιδιών για τα αυστριακά μεγέθη. Και εδώ, στο ζήτημα του πληθυσμού, η Αυστρία έχει περισσότερες προτιμήσεις προβαδίσματος από χώρες μεγαλύτερές της, όπως η Ολλανδία, που είναι σχεδόν διπλάσιά της, το Βέλγιο, η Σουηδία και η Ελλάδα. Φυσικά η μη προτίμηση της Ελλάδας έγινε επειδή οι ερωτηθέντες γνώριζαν στην πλειονότητά τους ότι, στο συγκεκριμένο ερώτημα περί πληθυσμού, η σωστή απάντηση δεν αφορούσε την Ελλάδα.

[10.3]
Χώρα με τη μικρότερη αναλογία σε τηλεοράσεις και τηλέφωνα

Δίνουμε και πάλι εκτός πίνακος τα εκατοστιαία (%) ποσοστά των απαντήσεων για το ποια χώρα θεωρούν οι ερωτηθέντες ότι έχει τη μικρότερη αναλογία σε τηλεοράσεις και τηλέφωνα μεταξύ των 15 που συνιστούν σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση, και παραπέμπουμε στο διάγραμμα: Αυστρία (2,93), Βέλγιο (1,71), Γαλλία (0,97), Γερμανία (3,41), Δανία (6,58), Ελλάδα (5,85), Ηνωμένο Βασίλειο (2,68), Ιρλανδία (9,02), Ισπανία (1,71), Ιταλία (2,68), Λουξεμβούργο (14,15), Ολλανδία (4,40), Πορτογαλία (6,58), Σουηδία (6,58), Φιλανδία (16,10).

Μολονότι πρόκειται για δυο ανεξάρτητες ερωτήσεις που αφορούν την αναλογία σε συσκευές τηλεοράσεως (ανά χιλιάδα κατοίκων) και σε τηλεφωνικές συσκευές (επίσης ανά χιλιάδα κατοίκων), η ενοποίηση σε μια μόνο ερώτηση παραπέμπει ασφαλώς στην εκτίμηση ή γνώση του κατά πόσο είναι υψηλότερο ή χαμηλότερο το βιοτικό της κάθε χώρας. Δεδομένου μάλιστα ότι παρόμοιες πληροφορίες δεν είναι συνηθισμένες στα σχολικά βιβλία, από τους ερωτώμενους αναμένεται μάλλον μια εκτίμηση παρά μια συγκεκριμένη αποκτημένη γνώση.

Οι ανά χώρα συσσωρευμένες απαντήσεις είναι αρκετά εντυπωσιακές. Οι δύο χώρες που έχουν το προβάδισμα στις απαντήσεις είναι η Φιλανδία και το Λουξεμβούργο. Η Φιλανδία, όμως είναι, στην πραγματικότητα τρίτη σε αναλογία περισσότερων συσκευών TV και τηλεφώνου ενώ το Λουξεμβούργο βρίσκεται σε χαμηλή θέση ως προς τις τηλεοράσεις αλλά στην τέταρτη θέση (εκ των άνω) ως προς τις τηλεφωνικές συσκευές ανά χιλιάδα κατοίκων.

Η πραγματική απάντηση αφορά την Πορτογαλία, και απαντήθηκε μόνο από το 5,58% των ερωτηθέντων και μάλιστα αποδίδεται με ταυτόσημο ποσοστό με εκείνο της Σουηδίας και της Δανίας, που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις των χωρών με τις περισσότερο διαδεδομένες συσκευές τηλεόρασης και τηλεφώνου. Η Σουηδία μάλιστα είναι πανευρωπαϊκά πρώτη ως προς τα τηλέφωνα.

Η περισσότερο «προστατευμένη» χώρα από τη μομφή της έλλειψης τηλεοράσεων και τηλεφώνων είναι, όπως παρατηρούμε η Γαλλία, της οποίας οι απαντήσεις προβαδίσματος έχουν συμπιεσθεί στο 0.97%. Η Γερμανία έχει, παραδόξως, αφεθεί να προσεγγίσει το 3,41% των απαντήσεων, που είναι περισσότερες από αυτές που δόθηκαν για την Αγγλία/Ιταλία και την Ισπανία.

Ως συμπέρασμα μπορεί κυρίως να εξαχθεί η παρατηρούμενη άγνοια του βιοτικού επιπέδου στις σκανδιναβικές χώρες (Φιλανδία, Σουηδία).

[10.4]
Χώρα με το υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα

Δίνουμε τα εκατοστιαία (%) ποσοστά των απαντήσεων στο ερώτημα ποιας χώρας, μεταξύ των 15 που συνιστούν σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κάτοικοι έχουν το υψηλότερο κατά μέσο όρο εισόδημα. Παραπέμπουμε για εποπτεία στο διάγραμμα : Αυστρία (3,41), Βέλγιο (6,58), Γαλλία (4,63), Γερμανία (28,05), Δανία (1,95), Ελλάδα (4,15), Ηνωμένο Βασίλειο (10,00), Ιρλανδία (0,73), Ισπανία (2,19), Ιταλία (5,85), Λουξεμβούργο (6,58), Ολλανδία (1,95), Πορτογαλία (1,46), Σουηδία (4,88), Φιλανδία (1,71). Για τη σύγκριση απαντήσεων και πραγματικών δεδομένων βασιζόμαστε στη μνημονεύομενη έκδοση Eurostat σελ.42.

Χώρα με πλουσιότερους κατοίκους θεωρείται, όπως παρατηρούμε, η Γερμανία και με μεγάλη υπεροχή σε σε χέση με όλες τις άλλες. Εξάλλου τις ελάχιστες προτιμήσεις συγκεντρώνει η Ιρλανδία. Η Αγγλία έρχεται δεύτερη ενώ μια ομάδα χωρών (Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Λουξεμβούργο και Σουηδία) βρίσκεται στη ζώνη του 4-7% των προτιμήσεων.

Ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ των δεδομένων της προηγούμενης σειράς απαντήσεων που αφορούσε τη μικρότερη αναλογία σε τηλεοράσεις και τηλέφωνα βρίσκεται ίσος με -0,23, πράγμα που δηλώνει γενικά ότι υπάρχει κάποια συμπληρωματικότητα μεταξύ των απαντήσεων των δύο ερωτήσεων: όσες χώρες θεωρείται ότι έχουν χαμηλό βιοτικό επίπεδο δεν έχουν κατοίκους με υψηλό εισόδημα. Ωστόσο ο κανόνας αυτός δεν εφαρμόστηκε αυθόρμητα παντού γι’αυτό και ο αρνητικός συντελεστης συσχέτισης δεν προσεγγίζει τη μονάδα.

Το Λουξεμβούργο, που χαρακτηρίζεται από το υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (ΜΑΔ, Purchasing Parity Power), βρίσκεται σε πολύ καλή θέση (2η μαζί με το Βέλγιο) αλλά συγκεντρώνει μόνο 6,58% των απαντήσεων.

Παρατηρούμε πάλι ότι η Ιταλία και η Αγγλία (ΗΒ) βρίσκονται σε σχέση απαντήσεων αντίστροφη από την πραγματική. Γενικά η Αγγλία είναι εδώ εξαιρετικά υπερτιμημένη.

Τέλος η Ελλάδα, η οποία έχει τη θεωρητικά τελευταία θέση στην πραγματική κατάταξη των ευρωπαϊκών χωρών σύμφωνα με το κατά κεφαλήν εισόδημα τους ανηγμένο σε ΜΑΔ, βρίσκεται προτιμημένη σε σχέση με όλες τις μικρές ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Δανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Φιλανδία) καθώς και ως προς την Ισπανία.

[10.5]
Χώρα με τη μεγαλύτερη αναλογία αγροτικού πληθυσμού

Δίνουμε τα εκατοστιαία (%) ποσοστά των απαντήσεων στο ερώτημα για την αναλογία «γεωργών, κ.λπ.», δηλαδή, γενικά, αγροτικού πληθυσμού στις 15 χώρες, που συνιστούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραπέμπουμε για εποπτεία στο διάγραμμα : Αυστρία (0,73), Βέλγιο (1,95), Γαλλία (2,68), Γερμανία (1,46), Δανία (2,93), Ελλάδα (29,27), Ηνωμένο Βασίλειο (0,49), Ιρλανδία (2,93), Ισπανία (7,80), Ιταλία (3,17), Λουξεμβούργο (0,49), Ολλανδία (21,71), Πορτογαλία (6.10), Σουηδία (1,22), Φιλανδία (2,93). Για τη σύγκριση απαντήσεων και πραγματικών δεδομένων βασιζόμαστε στη μνημονεύομενη έκδοση Eurostat σελ.22 και 147.

’Ενα μεγάλο σχετικά ποσοστό ερωτηθέντων συμφωνεί με την ιδέα ότι η περισσότερο αγροτική χώρα είναι η Ελλάδα, πράγμα το οποίο, σύμφωνα με τις επίσημες στατιστικές, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ωστόσο το ποσοστό προτιμήσεων/γνώσεων είναι σχετικά χαμηλό, αφού λιγότεροι από έναν στους τρεις μαθητές διαισθάνονται ή γνωρίζουν την οικονομική αυτή αλήθεια για τη χώρα μας.

Η δεύτερη σε προτιμήσεις χώρα είναι η Ολλανδία, πράγμα που πρέπει να αποδοθεί στη συχνή αναφορά των γαλακτοκομικών και ανθοκομικών προϊόντων της χώρας αυτής, στο ελληνικό εμπορικό περιβάλλον. Ωστόσο η εκτίμηση αυτή είναι εσφαλμένη αφού η Ολλανδία είναι δέκατη ως προς τον αγροτικό πληθυσμό χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εξαιρετικά επιτυχής φαίνεται ότι είναι η εκτίμηση για την Αγγλία (ΗΒ) η οποία προσελκύει το 0,49% των προτιμήσεων μαζί με το Λουξεμβούργο.

[10.6]
Χώρα με τη μεγαλύτερη ανεργία

Δίνουμε τα εκατοστιαία (%) ποσοστά των απαντήσεων στο ερώτημα για την αναλογία ανέργων, δηλαδή, για το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας στις 15 χώρες, που συνιστούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραπέμπουμε για εποπτεία στο διάγραμμα : Αυστρία (2,68), Βέλγιο (2,44), Γαλλία (9,51), Γερμανία (6,83), Δανία (1,71), Ελλάδα (33,90), Ηνωμένο Βασίλειο (5,85), Ιρλανδία (1,22), Ισπανία (4,63), Ιταλία (3,90), Λουξεμβούργο (1,70), Ολλανδία (1,95), Πορτογαλία (2,44), Σουηδία (2,68), Φιλανδία (3,66).

Χαρακτηριστικό των απαντήσεων είναι, φυσικά, το προβάδισμα που δίνεται στην Ελλάδα για το ζήτημα της ανεργίας. Δεχόμαστε για τη χώρα μας ότι δεν χαρακτηρίζεται από υψηλό ποσοστό ανεργίας και οπωσδήποτε ότι δεν είναι αυτή, ανάμεσα στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, που έχει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας. Ωστόσο η έννοια της ανεργίας είναι πολύ διαδεδομένη τα τελευταία χρόνια. Το πλανώμενο φάσμα της ευαισθητοποιεί τους νέους και δικαιολογείται οποιαδήποτε υπερβολική εκ μέρους τους εκτίμηση.

Η δεύτερη θέση, που δίνεται στη Γαλλία, οφείλεται μάλλον στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων της χώρας αυτής κατά την περίοδο προώθησης του ερωτηματολογίου, (Δεκέμβριος 1995).

Τέλος είναι εντυπωσιακό ότι η χώρα που επί δεκαετίες τώρα, χαρακτηρίζεται από με γάλο ποσοστό ανεργίας, η Ισπανία, αγνοείται στις εκτιμήσεις των ερωτηθέντων.

[10.7]
Χώρα με το μικρότερο (ρυθμό) ποσοστό γεννήσεων

Η απάντηση που δόθηκε στο ερωτηματολόγιο με ταυτόσημο τρόπο από τους περισσότερους μαθητές και μαθήτριες αφορά την επισήμανση της ευρωπαϊκής χώρας με το μικρότερο ποσοστό γεννήσεων. Το 44,36% των παιδιών, εκτιμά ότι αυτή είναι η Ελλάδα.

Αναλυτικά, έχουμε τα εξής δεδομένα, για τα οποία παραπέμπουμε για εποπτεία στο διάγραμμα : Αυστρία (2,93), Βέλγιο (4,88), Γαλλία (2,19), Γερμανία (4,39), Δανία (2,44), Ελλάδα (44,36), Ηνωμένο Βασίλειο (2,44), Ιρλανδία (2,44), Ισπανία (1,46), Ιταλία (1,46), Λουξεμβούργο (5,61), Ολλανδία (3,90), Πορτογαλία (1,71), Σουηδία (2,93), Φιλανδία (3,17).

Σύμφωνα με την αντίληψη των παιδιών, η Ελλάδα αντιμετωπίζει κάποιου είδους δημογραφικό πρόβλημα (υπογεννητικότητα) ενώ όλες οι υπόλοιπες 14 ευρωπαϊκές χώρες δεν αντιμετωπίζουν.

Είναι ευτύχημα ότι η νεολαία έχει πληροφορηθεί τη δημογραφική κατάσταση της χώρας μας και μάλιστα καλύτερα από οτιδήποτε άλλο (όπως φαίνεται από τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο). Είναι όμως εξίσου δυσάρεστο το γεγονός ότι εκτιμά ότι το πρόβλημα αυτό αφορά μόνο την Ελλάδα και όχι και άλλες κοινωνίες.

Δεν θα επιμείνουμε στο γεγονός ότι, σε προσεγγίσεις πρώτου δεκαδικού, σύμφωνα με την πηγή μας (Eurostat, σελ. 138), η Ελλάδα καταλαμβάνει την τρίτη θέση σε υπογεννητικότητα μαζί με τη Γερμανία μετά την Ιταλία και την Ισπανία που αγνοήθηκαν στις απαντήσεις. Θα επισημάνουμε όμως το γεγονός ότι το πρόβλημα παρουσιάζεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και πολλούς φορείς ως εθνικό χαρακτηριστικό (εξού και οι απαντήσεις κατά συσσώρευση) ενώ βέβαια αποτελεί γενικότερο χαρακτηριστικό των κοινωνιών -όχι των επιμέρους ατόμων- που εκτιμούν ως δυσβάσταχτο το κόστος των νέων ανθρώπινων υπάρξεων σε σχέση με την αξία τους. Σ’αυτές ανήκει και η ελληνική κοινωνία της οποίας η υπογεννητικότητα δεν αποτελεί ιδιοτυπία αλλά συμμόρφωση με τους κανόνες «κόστους/οφέλους». Το ζήτημα είναι εξαιρετικά ευρύ. Κλείνουμε όμως το σχόλιό μας υποστηρίζοντας απλά ότι το θέμα θα έπρεπε να αποτελεί ένα βαθύ και εκτεταμένο σχολικό αντικείμενο.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Γενικές παρατηρήσεις

Μολονότι το ερωτηματολόγιο δεν αποτελεί ερωτήσεις σχολικού τεστ γεωγραφίας, μπορούμε να αντλήσουμε συμπεράσματα, τόσο από τις ορθές απαντήσεις όσο και από τις εσφαλμένες.

Ο πίνακας έχει τις ορθές απαντήσεις και την κατάταξη από την πρώτη χώρα (που αποτελεί την ορθή απάντηση) μέχρι την τελευταία, για κάθε ερώτηση. Επίσης με κίτρινο φόντο αποδίδεται η απάντηση που δόθηκε από τα περισσότερα παιδιά και με πράσινο η αμέσως επόμενη.

ΠΗΓΕΣ

Για τον έλεγχο των απαντήσεων χρησιμοποιήθηκαν:

Eurostat, Basic Statistics of the European Union, 32nd Edition, 1995.

Και συμπληρωματικά:

Hammond, Atlas of the World, 1992

Atlaseco du Monde, 1996, Editions E.O.C.

Ακολουθούν τα σχόλιά μας.