ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (GEOGRAFIJA V SHKOLIE)

'Ενα ρωσικό περιοδικό για τη γεωγραφική εκαίδευση

Το ρωσικό αυτό περιοδικό γεωγραφικής εκπαίδευσης εκδίδεται από το ρωσικό υπουργείο παιδείας. 'Εχει "επιστημονικο-θεωρητική αλλά και μεθοδολογική κατεύθυνση" χωρίς να λείπουν τα θέματα γενικότερης γεωγραφικής κουλτούρας.

Πρόκειται για ολιγοσέλιδη, μικρού σχήματος και μκρού κόστους έκδοση. Κάθε μελέτη καταλαμβάνει 2-6 σελίδες. Υπάρχουν και μονοσέλιδα άρθρα ή μικρότερα σημειώματα.

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 6/1992:

Το τεύχος αριθμεί 48 σελίδες με έγχρωμο εξώφυλλο και μερικές άλλες έγχρωμες σελίδες.

Ευχαριστούμε τον καθηγητή κ. Ε.Λ. Πλισέτσκη, που είχε την καλοσύνη να φροντίσει να μας περιέλθει το τεύχος, όπου δημοσιεύεται και η δική του μελέτη για την εμπορική γεωγραφία της Ρωσίας (βλ. πιο πάνω).

[HOME PAGE] | [ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ] | [ΕΙΔΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ] | [ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ] | [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ]


This page hosted by GeoCities Get your own Free Home Page