ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΑΛΗΔΟΝΙΑ

Δεικτοποίηση και κατάταξη χωρικών μονάδων


Πρόκειται να αναληφθούν αναπτυξιακά έργα στα τρία μικρά νησιά που βρίσκονται κοντά στο νότιο άκρο της Νέας Καληδονίας Ouvea, Lifou, Mare (στον Ειρηνικό Ωκεανό). Εκτιμούν ότι πρέπει να προτιμηθούν (με τη σειρά) τα νησιά (π.χ. μόνο δύο)
  1. Αν είναι σε μικρότερη απόσταση από το λιμάνι Yate που είναι κοντά στη Noumea
  2. Αν έχουν περισσότερα λιμάνια
  3. Αν έχουν μεγαλύτερο μήκος ακτών
  4. Αν έχουν μικρότερη έκταση.

Ζητείται:

  1. Να μετρηθούν ή να εκτιμηθούν τα διάφορα μεγέθη
  2. Να δεικτοποιηθούν με ακεραίους τα διάφορα μεγέθη
  3. Να αθροιστούν οι δείκτες
  4. Να υπολογιστούν οι συνολικοί δείκτες
  5. Να εξαχθεί το συμπέρασμα για τα προτιμώμενα νησιά.

[HOME PAGE] | [ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ] | [ΕΙΔΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ] | [ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ] | [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ]


This page hosted by GeoCities Get your own Free Home PageΕυχαριστώ για τις επισημάνσεις 49, 60. Απλά ήθελα να επισημάνω τις ιδιοτυπίες μερικών γλωσσών με τον ενικό/πληθυντικό, τόσο γνωστές άλλωστε (news is…, τα παιδία παίζει…), που τις μαθαίνουμε «πακέτο» και οι γλωσσολόγοι τις εξηγούν. Ο Μαρτινέ εξηγεί την ελληνική ιδιοτυπία «τα ζώα τρέχει» αποδίδοντάς το ως «L’animalité court». Γιάννης, δικός σας.