ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
ΣΤΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

Οι προσωπικές προτιμήσεις κατατάσσουν τις πόλεις


Με τη βοήθεια της άσκησης αυτής θα γίνει αξιολόγηση των παραγόντων διαβίωσης στις πόλεις. Με το ζήτημα αυτό στη γενική του εκδοχή ασχολείται η Κοινωνική Γεωγραφία. Η άσκηση μας επιτρέπει να αντιληφθούμε ότι ενώ η πόλη είναι «μία», ο κάθε επιμέρους κάτοικός της διαβιώνει μέσα σ’αυτή κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο που εξαρτάται από τις ανάγκες του. Για κάποιον η πόλη είναι ένα περίλαμπρο κέντρο πολιτισμού και ελεύθερου χρόνου, ενώ για άλλον είναι χώρος μιας ταπεινής απασχόλησης.

1.

Θα τοποθετηθείτε στη θέση του «εκπροσώπου» ενός νοικοκυριού (όπως ο πατέρας, η μητέρα, ή το ίδιο το ενδιαφερόμενο άτομο) που κατοικεί σε μια πόλη των ΗΠΑ και πρόκειται να μετακομίσει σε μια άλλη πόλη. Η πρώτη πόλη μπορεί να επιλεγεί από τον πίνακα με τους παράγοντες διαβίωσης Στίξτε εδώ. Η νέα πόλη κατοικίας θα πρέπει να εκπληρώνει κάποιους όρους σύμφωνους με τα συμφέροντα και τα ενδιαφέροντα των μελών του νοικοκυριού και θα αναζητηθεί με τη διαδικασία που προτείνει η άσκηση.

Με τη μορφή πίνακα ή απλής διήγησης, μιας ή -το πολύ- δύο σελίδων, πρέπει να προσδιορίστε τα χαρακτηριστικά του νοικοκυριού. Αυτό μπορεί να αποτελείται από ένα ή περισσότερα μέλη. Μπορεί, δηλαδή, να πρόκειται για ένα καλλιτέχνη, μια διαζευγμένη μαύρη εργάτρια που ζει με το παιδί της, για την τετραμελή οικογένεια ενός περιοδεύοντος εμπορικού αντιπροσώπου, ένα ζευγάρι ξένων μεταπτυχιακών φοιτητών κ.λπ. Φανείτε δημιουργικοί!

Οι παράγοντες διαβίωσης δίνονται αμέσως πιο κάτω και θα σας διευκολύνουν στην επιλογή των στοιχείων της περιγραφής σας. (Στίζοντας σε κάθε ένα από τους παράγοντες, θα παραπεμφθείτε σε πίνακα του αμερικανού ζωγράφου Edward Hopper, που εικονογραφεί, σε κάποιο βαθμό, την αντίστοιχη έννοια.Στίξτε εδώ για να δείτε λίγα για τον EDWARD HOPPER).

Θα διευκολυνθείτε, στην περιγραφή σας αν την αρχίστε π.χ. με την έκφραση «Πρόκειται για ένα(ν)/μία ... που...».

2.

Τα διάφορα στοιχεία που θα επινοήστε θα είναι χρήσιμα για να απαντήστε σε 45 ερωτήσεις ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου (φόρμα σε γλώσσα προγραμματισμού Qbasic) για την κατάσταση του νοικοκυριού. 'Ετσι με ένα πρώτο πρόγραμμα (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BASIC ΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ) θα αναδειχθούν τα κυριότερα συμφέροντα και επιμέρους ενδιαφέροντα του νοικοκυριού και θα βαθμολογηθούν αυτόματα οι παράγοντες διαβίωσης ανάλογα με όσα προέχουν για τους συγκεκριμένους ανθρώπους.

Κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης της φόρμας θα επινοήστε και άλλα δεδομένα που σχετίζονται με τη διαβίωση του νοικοκυριού και που ενδεχομένως δεν είχατε συμπεριλάβει στην αρχική περιγραφή.

Στο τέλος της επεξεργασίας του ερωτηματολογίου του πρώτου προγράμματος θα εξαχθεί αυτόματα μια βαθμολογική αξιολόγηση των παραγόντων διαβίωσης. Για παράδειγμα, οι συγκοινωνίες θα έχουν βαθμό 6 ενώ οι τέχνες 4, κ.λπ.

3.

Με βάση αυτούς τους βαθμούς θα ταξινομηθούν αυτόματα, με άλλο πρόγραμμα (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BASIC ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΗΣ), 122 αμερικανικές πόλεις και θα συνταχτεί ένας κατάλογος με τις 20 πόλεις που είναι καταλληλότερες για το νοικοκυριό. Δηλαδή οι βαθμοί που είχαν πάρει οι παράγοντες θα παίξουν ρόλο συντελεστών που θα πολλαπλασιάσουν τη βαθμολογία των πόλεων και θα τις κατατάξουν ανάλογα με αυτό που ταιριάζει στο κάθε νοικοκυριό. Τα διάφορα γεωγραφικά στοιχεία για τις πόλεις κ.λπ. θα δοθούν από τα προγράμματα σε QBasic και στο ευρετήριο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (υπο κατασκευή).

4.

Διορθώστε την άσκησή σας και σε κάποια φάση της εργασίας κάντε μια υπόθεση για τον αρχικό τόπο διαμονής του νοικοκυριού κοιτάζοντας το ευρετήριο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (υπο κατασκευή). 'Οταν βρείτε τον καινούριο τόπο διαμονής, μετά τη μετακόμιση, χαράξτε με τη βοήθεια του Travel Planner τη διαδρομή από τον ένα τόπο στον άλλο.

5.

Μπορείτε να δείτε παραδείγματα εκτέλεσης της άσκησης εδώ [σε αγκύλη το όνομα του φοιτητή/της φοιτήτριας].

Μπορείτε, επίσης, να δείτε όλους τους χάρτες των διαδρομών αξιολόγησης και μετακόμισης των νοικοκυριών της άσκησης.

[GEANDER'S HOME PAGE] |
[ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ] | [ΕΙΔΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ] | [ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ] | [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ]

© Copyright 1999 Ioannis Rentzos All rights reserved


Geander's pages are hosted by GeoCities Get your own Free Home Page