Στον πίνακα του αμερικανού ζωγράφου Edward Hopper υπάρχουν τα στοιχεία στα οποία
θα μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε ένα συμβολισμό για την εχθρική επέμβαση του ανθρώπου στη φύση:
σε πρώτο πλάνο οι φωτισμένες "καμαρωτές" αντλίες καυσίμων και στο βάθος ένα σκοτεινιασμένο δάσος ...

ΕΝΤΟΣ, ΕΚΤΟΣ, ΕΠΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

"Ζητώντας να συμφιλιωθούμε, με τη φύση είναι σαν να τη θεωρούμε κάτι διαφορετικό από εμάς, κάτι ξένο..."

Η σταυροφορία που γίνεται σ' όλο τον κόσμο για την προστασία του περιβάλλοντος μας αναγκάζει να εξετάζουμε κάθε στιγμή τις σχέσεις του ανθρώπου με τη φύση και την εξέλιξή τους. Γι' αυτό είναι χρήσιμο να τοποθετούμε όλα τα γεγονότα του φυσικού περιβάλλοντος μέσα στο σωστό χρονολογικό πλαίσιο της φυσικής ιστορίας της γης και της προϊστορίας του ανθρώπινου είδους και της ανθρώπινης κοινωνίας.

Ο γήινος χρόνος άρχισε πριν 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια με το σχηματισμό του πλανήτη. Πριν 3-3,5 δισεκατομμύρια χρόνια άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα ζωντανά όντα. Οι πιο πρόσφατες μορφές του ανθρώπου εμφανίστηκαν στη γη τα τελευταία 2-3 εκατομμύρια χρόνια. Η σημερινή μορφή του ανθρώπου (ο Ηοmo sapiens) έχει ζήσει το πολύ 100.000 χρόνια.

Βλέπουμε λοιπόν πως η σημερινή αυτή σχέση μας με τη φύση είναι ένα ιστορικό γεγονός, δηλαδή συγκεκριμένη φάση μιας μακρόχρονης διαδικασίας στην οποία κάθε φάση, δηλαδή κάθε στάδιο, προέρχεται από μια προηγούμενη προπαρασκευαστική φάση. Η κατάσταση της "εναντιότητας" του ανθρώπου απέναντι στη φύση ήρθε σαν αποτέλεσμα της "ανωτερότητάς" του, που και αυτή προήλθε από την "αποξένωσή" του από τη φύση.

Ακόμα και αν ο άνθρωπος πάψει να είναι ενάντιος στη φύση και συμφιλιωθεί μαζί της η αποξένωσή του θα συνεχιστεί, και θα κρύβει πάντα κινδύνους: Ζητώντας να συμφιλιωθούμε, με τη φύση είναι σαν να θεωρούμε δεδομένο το γεγονός πως είμαστε κάτι διαφορετικό από αυτή, κάτι ξένο και ανεξάρτητο ! Ενώ στην πραγματικότητα είμαστε συνέχειά της. Αν δεν το αναγνωρίσουμε αυτό και δεν αγωνιστούμε να επιστρέψουμε πάλι μέσα στη φύση, ο αγώνας μας για την προστασία της κινδυνεύει να μείνει ατελέσφορος.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Φυσικός Κόσμος

H. Palmstierna, The Future Imperative for the Human Environment, United Nations, 1972.

[GEANDER'S HOME PAGE] |
[ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ] | [ΕΙΔΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ] | [ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ] | [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ]

© Copyright 2000-2012 Ioannis Rentzos All rights reserved.