Χάρτης από εξώφυλλο σχολικού βιβλίου.
Λείπει η χερσόνησος της Μικράς Ασίας. 'Η μήπως η Τουρκία;...

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ


Σχολικά βιβλία γεωγραφίας: παρουσίαση, ιστορικά στοιχεία, προτάσεις[HOME PAGE] | [ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ] | [ΕΙΔΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ] | [ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ] | [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ]